Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Hlásíme se k přístupu pozitivního aktivního stárnutí
a mezigeneračního soužití v komunitě. Pomáháme vytvářet
podmínky pro život seniorů v jejich domácím prostředí
a podporujeme nové přístupy k tématu stárnutí. V letech
2021-2023 je realizováno šest tříletých koncepčních projektů
s předpokládaným dopadem na cílové skupiny seniorských
generací napříč republikou. Od roku 2015 jsme mezi 124
projektů rozdělili více než 12 milionů korun.

ŽIVOT 90

ŽIVOT 90

Žít déle a v bezpečí

Cílem projektu zaměřeném na rozvoj tísňové péče ve Středočeském kraji je zvýšení kvality života seniorů/seniorek a zdravotně postižených, a to díky nepřetržitému dohledu nad klientem/klientkou, jimž zajišťuje pocit bezpečí v každodenním životě, doma i venku.

Více o projektu

 

MILA

MILA

Program D.O.M.A.

Hlavním cílem projektu je přispívat pomocí realizovaného programu D.O.M.A. (Důstojnost, Otevřenost, Management, Atmosféra) k humanizaci péče o seniory a k naplnění podtitulu programu Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. Projekt bude postupně realizován ve vybraných zařízeních dlouhodobé péče o seniory.

Více o projektu

 

Moudrá Sovička

Moudrá Sovička

DigiSen 

Hlavním cílem projektu je zlepšování digitální gramotnosti a vybudování digitální infrastruktury pro zajištění digitálního vzdělávání seniorů napříč celou ČR (bez ohledu na adresu bydliště) prostřednictvím digitálních lektorů (školitelů) a asistentů (tzv. Hodinových ajťáků).

Více o projektu

 

Pohyb pro život - Permanento

Pohyb pro život - Permanento

Věku na vzdory

Permanento věku na vzdory - funkční pohyb pro každý den. Hlavním cílem je proškolovat osoby v pokročilém věku žijící v domácím prostředí a motivovat je k zařazení funkčního pohybu do každodenního života, proškolovat pečovatele institucí dlouhodobé péče a nabízet konkrétní pohybový program ušitý na míru podmínkám a osobám žijícím v těchto institucích a propagovat pohyb jako nezbytnou součást každodenního života.

Více o projektu

 

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE

Pečuj doma

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci. Cílem projektu je zjednodušení dostupnosti podpory pro pečující z celé ČR, kteří z jakéhokoli důvodu jsou na péči sami, s žádným či minimálním kontaktem se svým okolím, a to prostřednictvím nástrojů a aktivit, které mohou využít doma či z domova. Zároveň podporuje pečující i nepřímo – aktivitami upozorňujícími na situaci a potřeby neformálních pečujících v ČR.

Více o projektu

 

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder

Paliativní péče

Meziagenturní spolupráce při transferech pacientů v paliativní péči. Projekt je koncipován jako vzdělávací program pro odborníky zdravotníckých a sociálních oborů pečujících o geriatricky křehké seniory v ústavní péči a studenty souvisejících oborů. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života klientů pobytových sociálních služeb pro seniory, která úměrně vzroste díky rozvoji dovedností vyjednávání účelné a účinné mezioborové spolupráce zdravotnického personálu v nemocnicích a v zařízeních dlouhodobé péče.

Více o projektu

 

Novinky

Více článků
12 milionů

věnováno na seniorské projekty

124

seniorských projektů

2015

vznik projektu