Náš nadační fond podporuje fyzické i právnické osoby, poskytuje těmto osobám finanční příspěvky, věcnou podporu, poradenskou a konzultační pomoc v oblasti právní, finanční a ekonomické.

Při této činnosti zpracováváme osobní údaje, abychom mohli poskytovat naše různorodé nadační činnosti, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. 

V tomto dokumentu najdete veškeré informace o zpracování osobních údajů v Nadačním fondu Veolia.