Muzeum pražského vodárenství

podoli 1 final

V muzeu se můžete těšit na chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od 12. století až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou, zajímavé exponáty, jako například část hradního vodovodu z doby Rudolfa II., unikátní sbírku vodoměrů, čerpací stroj na pohon vodního kola, který sloužil v letech 1902 až 1978 v obci Pavlovice, model současných filtrů Podolské vodárny či čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa Božka a další ojedinělé exponáty.

Pro vozíčkáře je k dispozici „schodolez“, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována jako bezbariérová.

Technicko - bezpečnostní informace pro návštěvníky muzea

 1. minimální věk vstupujícího 6 let, návštěvníci do 18ti let vždy pouze v doprovodu dospělé osoby 
 2. dobrý zdravotní stav, především mobilita vstupujícího (překonání 8 pater)
 3. vstup pouze ve vhodném oděvu a v pevné obuvi
 4. zákaz kouření a používání otevřeného ohně
 5. zákaz vstupu do celého areálu Vodárny Podolí pod vlivem alkoholu či omamných látek
 6. zákaz naklánět se přes zábradlí v technologických prostorách a na ochozu střechy budovy
 7. zákaz manipulace s jakýmkoli zařízením nebo technologickým vybavením
 8. povinnost dodržovat pokyny doprovodu
 9. vyhrazení práva poskytovatele služby na možnost zrušení nebo přesunutí termínu exkurze ze závažných provozních důvodů (v případě zrušení již uhrazené exkurze navrácení vstupného)

V rámci zážitkové turistiky budete moci vystoupit i na vodárenskou věž, kde se vám naskytne unikátní panoramatický výhled na Prahu, kde můžete vidět najednou jak Vyšehrad, tak Pražský hrad. Prohlídka na věž není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater). 

Neváhejte nás kontaktovat na  info@nfveolia.cz pokud:

 • máte zájem o prohlídku v angličtině,
 • máte zájem o termín prohlídky, na který byl již předprodej vstupenek ukončen, 
 • chcete věnovat prohlídku jako dárek (formou dárkového poukazu).

Koupit vstupenky

Ico-04_100x100px
Kdy můžete muzeum navštívit?

každý čtvrtek a druhou sobotu v měsíci

Ico-06_100x100px
Jak se k nám dostanete?

Podolská 15, Praha 4