Název
Nadační fond Veolia
Datum vzniku
8. července 2003
Zakladatel
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Sídlo
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
Základní kapitál
100 000 Kč
IČO
27068102

Řídící orgán: Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

Podrobné informace o činnosti nadačního fondu poskytují výroční zprávy

Fungování nadačního fondu se řídí jeho daným Statutem.