Vraťme vodu přírodě

Pod názvem Vraťme vodu přírodě se skrývá unikátní sbírka, jejímž
cílem je pomoci zachovat cenné přírodní lokality. Nadační fond Veolia
se připojil v roce 2018 k Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), který
vyhledává vhodné lokality, následně je vykupuje a dlouhodobě chrání,
tím je i uchovává pro přírodu. Projekt ČSOP už od svého počátku
zachránil více než 60 hektarů mokřadů, ty už navždy zůstanou
přírodě. NF Veolia doposud daroval na tyto účely 6 milionů
korun.

Co je to mokřad?

Co je to mokřad?

Mokřad je typ životního prostředí, který v sobě jedinečným způsobem propojuje suchozemské a vodní ekosystémy. V dnešní době, kdy se nedostatek vody stává celosvětovou hrozbou, význam mokřadů stále roste. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině a mají i mimořádnou schopnost vodu zadržovat, například v období záplav. Mokřady se také staly významným zdrojem potravy a přirozeným domovem mnoha vzácných či ohrožených druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Počet i rozloha českých i světových mokřadů však neustále ubývá.

Kdo tu bydlí?

Kdo tu bydlí?

Mokřady se také staly významným zdrojem potravy a přirozeným domovem mnoha vzácných či ohrožených druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které jsou pro pobyt v tomto prostředí přizpůsobené a většinou nemohou žít nikde jinde. Naše mokřady představují jeden z největších fondů genetické biodiverzity. Patří celosvětově mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou, hned po deštných pralesích a korálových útesech.

Zapojte se s námi

S vykupováním mokřadů můžete pomoci i vy. Projekt podpoříte nákupem některého z dárků na stránce eshop.nfveolia.cz. Minimálně 20 procent z ceny každého předmětu jde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku pak do sbírky pošleme my. Možné je poslat i finanční dar přímo na sbírkové konto pomocí QR kódu níže. Děkujeme za Vaši podporu!

příspěvek 250 Kč

příspěvek 250

příspěvek 500 Kč 

prispevek 500

příspěvek 700 Kč 

prispevek 700

 

 

Partneři projektu

Novinky

Více článků
Dvě nová Místa pro přírodu na Karvinsku

Dvě nová Místa pro přírodu na Karvinsku

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil na Karvinsku další dvě lokality, které budou ponechány přírodě – 3 hektary lužního lesa v oblasti zvané Předevsí a bývalou pískovnu u Dolní Lutyně.  Výkupy byly realizovány v rámci kampaně Místo pro přírodu díky desítkám dárců stejnojmenné veřejné sbírky a za výrazné finanční podpory Nadačního fondu Veolia.

Sedmihorské mokřady – ohlédnutí za úspěšným rokem

Sedmihorské mokřady – ohlédnutí za úspěšným rokem

Co přinesl uplynulý rok Sedmihorským mokřadům? Krom úspěšně dokončené revitalizace a prvního roku ochranářské péče též další vykoupené pozemky či 90 druhů ptáků. Za tím vším stojí místní pozemkový spolek při Českém svazu ochránců přírody Bukovina.

2018

vznik projektu

17

podpořených lokalit

6 milionů

věnováno na péči o mokřady