Správní rada

Philippe Guitard

předseda správní rady
ředitel skupiny Veolia Česká republika, a.s.
ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Mgr. Eva Kučerová

místopředsedkyně správní rady
ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu 

Ing. Reda Rahma

člen správní rady
generální ředitel Veolia Energie ČR, a.s.
RNDr. Marcela Dvořáková

členka správní rady
výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Česká republika, a.s.
ředitelka komunikace a marketingu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

Ing. Rostislav Čáp

člen správní rady
ředitel pro udržitelnou strategii a vnější vztahy skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Ing. Tomáš Tůma

člen správní rady
ředitel interního auditu a kontroly skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Ing. Iveta Kardianová

členka správní rady
ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
ředitelka komunikace a marketingu Severočeské servisní, a.s.