Naše hodnoty

Stejně jako skupina Veolia si ve své strategii stanovila hodnoty, na kterých staví své know how, produkty a služby, i správní rada nadačního fondu definovala základní hodnoty, podle kterých se řídí při realizaci vlastních projektů nebo při podpoře projektů jiných organizací.

 

Solidarita

Solidarita

Vytváříme podmínky a podporujeme životní situace, které narovnávají individuální, skupinové nebo společenské handicapy. Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické občanské společnosti založené na sdílení zkušeností.
Navazujeme spolupráci s jednotlivci i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností přispíváme k dosažení stanovených cílů.

Respekt

Respekt

Při vytváření všech projektů aktivně a kontinuálně nasloucháme všem, kteří nás oslovují ke spolupráci nebo předkládají žádost o finanční podporu: individuální žadatelé, neziskové organizace, zaměstnanci. Respektujeme jejich potřeby a odlišnosti. Přináší nám nové úhly pohledu, díky nim je svět bohatší.

Odpovědnost

Odpovědnost

Neustále zvažujeme míru svého zapojení s ohledem na dopady naší podpory a činnosti. Předem definujeme roli nadačního fondu tak, aby maximální míra rozhodování a odpovědnosti zůstala příjemcům naši podpory. Průběžně sledujeme výstupy našich projektů a pečlivě zvažujeme možné dopady stávajících i budoucích projektů s ohledem na omezené finanční zdroje.

Rozvoj

Rozvoj

Hledáme stále nové myšlenky a nápady především proto, abychom dokázali rychle reagovat na změny, které přináší život. Podporujeme novinky. Zvyšují kvalitu našich projektů a současně i efekt pro všechny cílové skupiny nadačního fondu. Řada našich projektů má dlouhodobý charakter, ten znásobuje dopad projektů a zvyšuje jejich kvalitu.