O nás

Jívka - samice vážky černořitné - foto Kateřina Landová

Respektujeme 

přírodu, pomáháme chránit a obnovovat mokřady.

více

Pomáháme

a podporujeme dobrovolnictví, pozitivní a aktivní stárnutí.

Více

Věříme

a pomáháme na svět novým nápadům.

Více

Naše programy

Nadační fond byl založen v roce 2003.

V roce 2015 došlo k fúzi Nadačního fondu Veolia a Nadačního fondu Dalkia Česká republika.

Nástupnickým subjektem se stal Nadační fond Veolia, Nadační fond Dalkia ČR zanikl.
Fúze byla zapsána do nadačního rejstříku dne 26.6.2015 se zpětnou účinností od 1.1.2015.

V této souvislosti byl rozšířen i účel NF Veolia o podporu vytváření dlouhodobých pracovních míst s cílem předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob ze společnosti.

NF Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální princip a je aktivní ve většině regionů České republiky.

V roce 2011 se nadační fond stal zakládajícím členem
Asociace firemních nadací a nadačních fondů.

V dubnu 2013 získal nadační fond pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY ochrannou známku. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521.

Základní údaje

Více

Výroční zprávy

Více

Správní rada

Více

Novinky

Slavíme narozeniny

Slavíme narozeniny

Slavíme! 20 let příběhů, inspirativních setkání, smysluplné pomoci, více než 250 milionů věnovaných na veřejné prospěšné projekty. Nadační fond Veolia slaví 20. narozeniny!