DigiSen - digitální infrastruktura pro seniory

Když se poprvé NF Veolia setkal v roce 2015 s Ing. Tomášem Hubálkem, byla „jeho“ Moudrá Sovička malou začínající neznámou grassroots neziskovkou či jakýmsi startupem. Dnes už o ní ví spousta aktivních seniorů, kteří chtějí jít s dobou nových IC technologií. Těší nás, že jsme byli a stále jsme u jejího růstu. 

Moudrá Sovička je už několik let naším partnerem v programu Stále s úsměvem. Koncem minulého roku jsme podpořili její tříletý inovativní projekt DigiSen – Digitální infrastruktura pro seniory.

Následujícím rozhovorem navazujeme na naše nedávné setkání s Tomášem Hubálkem, o němž jsme vás informovali v článku Mobilní centrum pro seniory - unikátní partnerský projekt Nadačního fondu Veolia.

Jaké jsou vaše plány na nejbližší roky?

Naše služby vždy vycházejí od potřeb a přání konkrétních seniorů, s nimiž se setkáváme – ať už při individuální pomoci, na seminářích, kurzech, nebo nově při výjezdech mobilního centra. Získané zkušenosti, diskuze se seniory, vývoj nových technologií a služeb, a nakonec i události kolem nás v roce 2020 mne utvrdily v tom, že je třeba změnit přístup ke stárnutí a stáří. Generacím seniorů máme efektivně pomáhat a přispívat v různých oblastech k tomu, aby se jim žilo lépe a aby nebyli vydělováni ze společnosti.

Naším úkolem pro nejbližší roky je starším lidem věnovat ještě více digitální péče prostřednictvím digitálních asistentů, kteří jim budou lidsky a trpělivě pomáhat v tom, jak správně a bezpečně využívat jejich zařízení. Chceme se také zaměřit na to, aby se zlepšil pohled mladších generací na generace seniorů. V našem případě se samozřejmě jedná o dostupnost, přístup i používání nových technologií.

Zahájili jsme projekt DigiSen – Digitální infrastruktura pro seniory, a přemýšlíme o jeho potenciálu. Jedná se o službu, která má propojit seniory, digitální asistenty v rámci celé České republiky a více se zaměřit na vzdálenou pomoc. Našim cílem je poskytovat seniorům – zájemcům o nové technologie napříč republikou - možnost online kontaktů a vybudovat pro ně digitální infrastrukturu. Samozřejmě se dále budeme věnovat rozvoji stávajících služeb individuální pomoci Hodinový ajťák, seminářů, kurzů, vzdálené pomoci, a těšíme se na výjezdy do menších obcí a měst s naším mobilním centrem. Vážíme si toho, že nám Nadační fond Veolia už 6 let pomáhá růst, a dává nám na další tři roky důvěru pro zmíněný koncepční projekt.

Když se ohlédnete za plynulými šesti lety, co Vás napadá? Jaký kus cesty Moudrá Sovička ušla?

Původně jsem vystudovaný inženýr v oboru geoinformatika. Více než pět let jsem pracoval v IT firmě. Po práci jsem občas pomáhal v jednom spolku jako asistent na kurzech počítačů. Zájemci na konci kurzu se mě ptali, zda nemohu za nimi přijet domů, že doma mají např. jiný operační systém nebo potřebují nastavit tiskárnu. Začal jsem tedy jezdit ve svém volném čase i přímo domů za seniory jako takový „hodinový manžel přes technologie“.

Postupně jsem si stále více uvědomoval, že jsou tady generace starších lidí, které jsou většinově handicapovány - pokud jde o informační a komunikační technologie - rokem svého narození. Pro ně jejich nástup přišel pozdě, v době, kdy už dávno nechodili do školy, nepoužívali je ani v práci, anebo jen okrajově. A dnes je tenhle prostý fakt a zrychlující se vývoj v této oblasti stále více vyděluje ze společnosti, komplikuje jim přístup k informacím, kontakty s rodinou, přáteli, s komunitou i s institucemi.

A tak jsem se rozhodl, že se pokusím přispět k pozitivní proměně. Založil jsem spolek Moudrá Sovička, který se zaměřil na individuální pomoc a službu, kterou jsem nazval Hodinový ajťák. V roce 2015 jsem se šťastně potkal s Nadačním fondem Veolia, který dal důvěru našemu startupu, přizval mne ke spolupráci se svým novým programem Stále s úsměvem- Aktivně po celý život. V posledních třech letech je náš spolek partnerem tohoto programu. A pro stále se rozšiřující aktivity Moudré Sovičky je naopak Nadační fond Veolia hlavním partnerem.

Když to shrnu: Od občasné pomoci jako asistent na kurzech a spontánní individuální pomoci jsem se dostal s Moudrou Sovičkou až na úroveň organizace se stále rostoucím portfoliem nabídky vzdělávacích aktivit a služeb pro seniory, kteří chtějí, aby jim digitální technologie dobře sloužily. Pandemie na jednu stranu zbrzdila některé naše plány, na druhou stranu nás přiměla k tomu, abychom se s naší nabídkou přesunuli rychle i do online prostředí.

Další novinky

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

V nadačním programu Stále s úsměvem se od jeho založení věnujeme také seniorům, kteří potřebují pro udržení kvality života péči a služby. Klíčovou a nezastupitelnou roli v ní mnohdy plní neformální tzv. rodinní pečující. A právě s podporou neformálních pečujících, tedy lidí, kteří se doma starají o své blízké, má několikaleté zkušenosti Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a v něm působící Institut důstojného stárnutí.