Permanento - věku na vzdory

Mgr. Kateřinu Macháčovou, Ph.D., autorku a organizátorku projektu Permanento věku navzdory – funkční pohyb pro každý den, který zaštítilo Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, poznal NF Veolia v roce 2018 při spolupráci na odborné monografii Aktivní gerontologie aneb jak stárnout dobře

Už tehdy se začala rodit idea jak na první setkání s touto mladou vědkyní navázat. Další impuls přišel na jaře minulého roku, kdy Kateřina připravila sérii videí pro domácí cvičení (nejen) seniorů v době pandemie. Odtud vedla přímá cesta k podpoře tříletého projektu, který sama představuje v následujícím rozhovoru.

Váš projekt i přístup k pohybovým aktivitám seniorů můžeme považovat v našem „domácím prostředí“ za poměrně unikátní. Jedinečná je i cesta, která Vás k němu dovedla.

Pohybem se zabývám v podstatě celý svůj život. Nejen jako sportovec (svého času i vrcholový), ale hlavně profesně. Vše začalo studiem na FTVS UK, kde se postupně změnilo mé vnímání pohybu od výkonnostního pojetí k tomu funkčnímu. V té době mě také velmi ovlivnili prarodiče. Díky nim jsem si uvědomila, jak moc pohyb může ovlivňovat procesy stárnutí a potažmo kvalitu života. To vedlo k touze se touto problematikou zabývat hlouběji v rámci postgraduálního studia. Teď už to nezní tak unikátně, ale v roce 2005 to bylo přinejmenším neobvyklé. Nejcennější zkušenosti v oblasti výzkumu jsem nasbírala během svého téměř tříletého působení na Institutu Gerontologie při Wayne State Univerzity, Detroit, MI – USA. Od návratu do České republiky tuto problematiku dále rozvíjím pod záštitou zmíněného Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK. Protože jsem vždy chtěla propojovat vědu s praxí, založila jsem před několika lety iniciativu Pohyb pro život a vyvinula koncept cvičení Permanento, který je inspirovaný principy vývojové kineziologie. Mohu tedy předávat nejen to teoretické PROČ, ale i praktické JAK.

Z Vaší odpovědi vyplývá, jak cílené je Vaše směřování k seniorům. Co je hlavní ideou a cílem Vašeho projektu?

Ráda bych přispěla k tomu, aby lidé všech věkových kategorií vnímali pohyb jako nezbytnou hygienu pro tělo (každý den trochu), aby pochopili širší souvislosti a mohli se tak aktivně podílet na průběhu vlastního života včetně stárnutí. Bez pohybu naše tělo nemůže dlouhodobě fungovat. Problém ale je, že právě pohyb se z našich životů nenápadně vytrácí a současná epidemiologická situace tento trend ještě umocňuje. Převažuje sedavý způsob života, a je tu i určitá tendence zbavovat se zodpovědnosti za vlastní zdraví a spoléhat na péči odborníků. Tento přístup je z mého pohledu nejen nefunkční, ale s ohledem na globální stárnutí populace, i dlouhodobě neudržitelný. Pokud bychom se všichni spoléhali na to, že o nás bude postaráno, tak brzy nebude nikdo, kdo by se staral. Každý by měl udělat maximum pro své zdraví, abychom jako společnost byli schopni zajistit péči těm, kdo ji opravdu budou potřebovat. A právě pohybová aktivita představuje jednu z dostupných možností, jak můžeme pozitivně ovlivňovat své tělesné i duševní zdraví.

Jak chcete svým projektem přispět k tomuto směřování?

V projektu budeme organizovat pohybově-vzdělávací workshopy uzpůsobené potřebám osob v pokročilém věku. Účastnící pochopí proč je potřeba pečovat o tělo a co všechno pohyb ovlivňuje. Kromě toho se naučí, jak konkrétně o tělo pečovat s ohledem na vlastní preference, potřeby a možnosti. Cílem je, aby byl každý z účastníků samostatný na cvičení doma, ale zároveň nezůstal úplně bez podpory. Se cvičením doma pomohou instruktážní videa s krátkými sestavami pro každý den. A navíc, jakmile to situace umožní, účastníci si budou moci osvojené pohyby oživit i v kolektivu. V každé lokalitě nabídneme zájemcům z řad aktivnějších seniorů proškolení opravňující k vedení tzv. „oživovacích“ lekcí. Využijeme sítě existujících organizací jako například Sokol, kluby seniorů a další. A protože adekvátní pohybová aktivita je velmi prospěšná i pro křehčí seniory, nevynecháme ani zařízení dlouhodobé péče. V tomto případě bychom rádi navázali spolupráci se sociálními pracovníky a pečovateli. Pro usnadnění jejich práce i zde plánujeme, využít videa uzpůsobená potřebám křehčích seniorů. Finální podobu workshopů a školení budeme v prvním roce projektu ladit a konzultovat, aby výsledný produkt maximálně splňovat očekávání, byl realizovatelný a hlavně dlouhodobě udržitelný.

To co popisujete, ale není jen úkol na tři roky, že?

To určitě ne. Vnímám to jen jako začátek. Díky podpoře NF Veolia budeme schopni vytvořit pevné základy, na kterých bude možné v budoucnu stavět a celou myšlenku dále rozvíjet. Ráda bych na tento projekt navázala i vědeckým výzkumem zaměřeným na ověření účinků tohoto unikátního cvičení na jednotlivé komponenty funkční zdatnosti. Dále věřím, že se mi podaří získat i další finanční zdroje, které umožní rozšíření realizačního týmu a efektivnější šíření Permanenta věku navzdory po České republice a třeba i za její hranice. Protože základem je cvičení doma, tak tento projekt není přímo ohrožen současnou situací. Možná právě naopak. Žijeme v době, kdy potřebujeme silné a zdravé tělo. Zároveň je to ale doba, která ještě více redukuje přirozenou pohybovou aktivitu. Naštěstí ale každý máme možnost do značné míry tento stav kompenzovat. Věříme, že v budoucnu se opět budeme setkávat naživo nejen u cvičení!

Další novinky

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

V nadačním programu Stále s úsměvem se od jeho založení věnujeme také seniorům, kteří potřebují pro udržení kvality života péči a služby. Klíčovou a nezastupitelnou roli v ní mnohdy plní neformální tzv. rodinní pečující. A právě s podporou neformálních pečujících, tedy lidí, kteří se doma starají o své blízké, má několikaleté zkušenosti Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a v něm působící Institut důstojného stárnutí.