ÚvodProgramyStále s úsměvemKřest Aktivní gerontologie na programovém dni Stále s úsměvem

Křest Aktivní gerontologie na programovém dni Stále s úsměvem

Stále s úsměvem | Archiv článků

4. prosince 2019

Tradiční součástí našeho nejmladšího grantového programu se letos po páté stal Programový den Stále s úsměvem. Konal se na začátku Adventu 2. prosince 2019 a měl mimořádně slavnostní charakter.

Byl spojen se křtem odborné monografie Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře autorského kolektivu vedeného Mgr. Kateřinou Macháčovou, Ph.D. a doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. Její vydání Nadační fond Veolia podpořil svým darem právě z programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Mgr. Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia, k tomu říká: „Z programu podporujeme konkrétní projekty v regionech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, k tomu, aby měli kvalitní náplň volného času i dostupnější služby. Podporujeme také šíření informací pro odbornou i laickou veřejnost. V tomto ohledu je tato publikace mimořádným počinem. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho." Na přípravě a vydání publikace dále spolupracovalo Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péčepři Fakultě humanitních studií UK a nakladatelství Mladé fronty a.s., divize Medical Services. Kmotry knihy se stali předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti prim. MUDr. Božena Jurašková a Mgr. Jan Lorman, zakladatel a ředitel ŽIVOTa 90.

V navazujícím workshopu obě hlavní autorky a editorky představily celou knihu i své kapitoly. Ke klíčovým problémům stárnutí patří podpora rodinných pečujících. Toto téma prezentovala další z autorek publikace PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

V odpoledních workshopech se účastníci soustředili na dvě témata: problematiku a podporu domácích – rodinných pečujících a na příklady dobré praxe týkající se aktivních seniorů a aktivizace seniorů, kteří se bez podpory a pomoci již neobejdou.  

„Programového dne se zúčastnilo více než šedesát odborníků, z praxe i z akademické sféry, ale i zájemci z řad zainteresované laické veřejnosti i z oblasti médií. Významnou část účastníků i prezentujících tvořili zástupci organizací a projektů, které jsme v našem seniorském programu podpořili," říká PhDr. Blanka Šrámková, programová manažerka NF Veolia. „Hlavní cíl celé akce - zprostředkování zkušeností z praxe, názorů předních odborníků i vzájemné inspirování -  byl naplněn a odezvy jsou více než pozitivní," dodává Blanka Šrámková.