ÚvodProgramyStále s úsměvemKřest Aktivní gerontologie na programovém dni Stále s úsměvem

Křest Aktivní gerontologie na programovém dni Stále s úsměvem

Stále s úsměvem | Archiv článků

4. prosince 2019

Tradiční součástí našeho nejmladšího grantového programu se letos po páté stal Programový den Stále s úsměvem. Konal se na začátku Adventu 2. prosince 2019 a měl mimořádně slavnostní charakter.

Byl spojen se křtem odborné monografie Aktivní gerontologie anebo Jak stárnout dobře autorského kolektivu vedeného Mgr. Kateřinou Macháčovou, PhD.  doc. MUDr. Ivou Holmerovou, PhD. Její vydání Nadační fond Veolia podpořil svým darem právě z programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Mgr. Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia, k tomu říká: „Z programu podporujeme konkrétní projekty v regionech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, k tomu, aby měli kvalitní náplň volného času i dostupnější služby. Podporujeme také šíření informací pro odbornou i laickou veřejnost. V tomto ohledu je tato publikace mimořádným počinem. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho." Na přípravě a vydání publikace dále spolupracovalo Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péčepři Fakultě humanitních studií UK a nakladatelství Mladé fronty a.s., divize Medical Services. Kmotry knihy se stali předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti Prim. MUDr. Božena Jurašková a Mgr. Jan Lorman, zakladatel a ředitel ŽIVOTa 90.

V navazujícím workshopu obě hlavní autorky a editorky představily celou knihu i své kapitoly. Ke klíčovým problémům stárnutí patří podpora rodinných pečujících. Toto téma prezentovala další z autorek publikace PhDr. Eva Jarolímová, PhD.

V odpoledních workshopech se účastníci soustředili na dvě témata: problematiku a podporu domácích – rodinných pečujících a na příklady dobré praxe týkající se aktivních seniorů a aktivizace seniorů, kteří se bez podpory a pomoci již neobejdou.  

„Programového dne se zúčastnilo více než šedesát odborníků, z praxe i z akademické sféry, ale i zájemci z řad zainteresované laické veřejnosti i z oblasti médií. Významnou část účastníků i prezentujících tvořili zástupci organizací a projektů, které jsme v našem seniorském programu podpořili," říká PhDr. Blanka Šrámková, programová manažerka NF Veolia. „Hlavní cíl celé akce - zprostředkování zkušeností z praxe, názorů předních odborníků i vzájemné inspirování -  byl naplněn a odezvy jsou více než pozitivní," dodává Blanka Šrámková.