Domov Sue Ryder

Domovem Sue Ryder, z.ú. se nesetkáváme v programu Stále s úsměvem poprvé. Před podporou nového tříletého partnerského projektu, který vám představujeme v následujícím rozhovoru s ředitelem této neziskové organizace s téměř třicetiletou historií Mgr. Ing. Matějem Lejsalem, to bylo již dvakrát. Základní téma všech projektů zůstává: kvalita multidisciplinární a mezioborová spolupráce v péči o křehké seniory. 

EFEKTIVNÍ MEZIOBOROVÉ VYJEDNÁVÁNÍ V DLOUHODOBÉ PÉČI O SENIORY je pracovní název Vašeho projektu. Jeho podtitul: program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky a mezioborové vzdělávání studentů vysokých škol zdravotnických a sociálních oborů  naznačuje, oč se jedná. Můžete prosím více přiblížit téma projektu? 

Délka lidského života se prodlužuje. Současně s tím se prodlužuje doba, po kterou člověk není zcela zdráv, případně potřebuje pomoc druhých. A s tím se otevírá otázka kvality prodlouženého života. Tu pochopitelně ovlivňuje právě zdravotní stav, jsou to ale i mezilidské vztahy, nezávislost, zapojení ve společenském životě, pocit naplnění a dokonce i postoj k smrti. Z tohoto výčtu je zřejmé, že k udržení kvality života může člověk potřebovat podporu a pomoc v mnoha oblastech. A má-li být tato pomoc účinná, musí být koordinovaná, aby všichni, kdo pomáhají, vnímali stejný cíl a dokázali se navzájem při pomoci domlouvat. Zkrátka – je potřeba, aby se dokázalo shodnout více lidí, kteří současně mají hluboké znalosti a dovednosti ve své oblasti a často je pro ně tato oblast „ta nejdůležitější“. Ukazuje se, že dovednost domlouvat se s jinými profesemi se studenti ve škole učí málo, někdy vůbec.

Domnívám se, že  tak navazujete na námi podpořený projekt Multidisciplinární tým v akci, který jste zakončili vydáním metodiky a navazující konferencí. Proč jste si takové téma vybrali a kam směřujete? 

Téma multidisciplinární (tedy mezioborové) spolupráce v týmu vycházelo ze zkušenosti kolegů různých profesí v Sue Ryder. To, že do pomoci člověku je zapojeno více profesí, ještě neznamená, že spolupracují jako tým - sledují stejné cíle, používají společný slovník, rozumí rolím ostatních profesí. Metodika a konference byla shrnutím a nabídkou předat zkušenost, kterou jsme v Sue Ryder prošli. Je to zpráva o tom, jak velký je rozdíl pracovat „vedle sebe“, nepřekážet si a pracovat „spolu“, navazovat na sebe, společně se učit a podporovat. Současný projekt jde o krok dál – má pomoci zlepšit podmínky, aby se dařila spolupráce nejen mezi různými profesemi v jednom týmu. Má pomoci rozvíjet dovednosti podporující i spolupráci mezi různými profesemi z různých organizací.

Podpora našeho nadačního fondu je plánována na tři roky. Co se během těch tří let má stát? Jaké mají být jeho výstupy na konci roku 2023?

Výsledkem má být ověřený vzdělávací kurz mezioborového vyjednávání, který bude využitelný v prostředí vysoké školy formou volitelného předmětu, ve kterém se naživo setkají studenti více profesí – především z oborů sociální práce, ošetřovatelství (zdravotní sestry), lékařství a managementu. Druhá varianta kurzu má být přístupná profesionálům z praxe, kteří se v podobných situacích ocitají denně. Jak studenti, tak praktici budou mít příležitost zažít skutečné setkání s různým pohledem na řešení připravených případových studií, projdou simulací mezioborového vyjednávání. V prvním roce připravíme „testovací verzi“ kurzu, zapojení účastníci budou s námi dovytvářet podobu a obsah, v druhém roce počítáme, že kurz projde zatěžkávací zkouškou – zařazením do nabídky volitelných kurzů na Univerzitě Karlově a akreditací na Ministerstvu práce. A třetí rok už pojede „naplno“.

Idea vašeho projektu a jeho téma se nezrodilo v době současné pandemie covidu-19. Ta ale -  jak se ukazuje - ještě zdaleka nekončí. Ovlivňuje tato již téměř roční zkušenost vaše plány?   

Zkušenosti z minulého roku plány rozhodně ovlivňují. Mně osobně chybí prostor pro živá tvůrčí setkání, při kterých se rodí důležité myšlenky, můžete se překřikovat, kreslit, lepit, doslova věci formovat, ohmatávat. Ubylo příležitostí k neformálním rozhovorům o přestávkách na odborných konferencích a společenských akcích. První rok by měl i v těchto podmínkách běžet podle plánu, větší nároky s sebou nese úkol přenést do obsahu kurzů právě i čerstvou zkušenost – mezioborové vyjednávání na dálku. Přitom tyto zkušenosti teprve zpracováváme. Děkuji tímto Nadačnímu fondu Veolia za důvěru podpořit naši dobrodružnou „objevitelskou“ cestu.

Další novinky

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

V nadačním programu Stále s úsměvem se od jeho založení věnujeme také seniorům, kteří potřebují pro udržení kvality života péči a služby. Klíčovou a nezastupitelnou roli v ní mnohdy plní neformální tzv. rodinní pečující. A právě s podporou neformálních pečujících, tedy lidí, kteří se doma starají o své blízké, má několikaleté zkušenosti Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE a v něm působící Institut důstojného stárnutí.