Slavíme narozeniny

Slavíme! 20 let příběhů, inspirativních setkání, smysluplné pomoci, více než 250 milionů věnovaných na veřejné prospěšné projekty. Nadační fond Veolia slaví 20. narozeniny!

Neformální prostředí bistra Green Table bylo prostorem pro rekapitulaci dvaceti let fungování Nadačního fondu Veolia. Spolu s našimi partnery, dobrovolníky, zástupci podpořených i podporovaných projektů jsme měli možnost vzpomínat, rekapitulovat, příjemně pobýt, inspirovat se navzájem. Prostor Green Table je duchovním dítětem Evy Kučerové, místopředsedkyně správní rady, ředitelky komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu. „Tento prostor jsme vytvořili proto, abychom ukázali, jak se Veolia chová nejen k životnímu prostředí, ale i ke svým zaměstnancům. Vzniklo zde místo, kde se setkává množství lidí nejen z řad zaměstnanců, konají se zde besedy a workshopy,“ řekla Kučerová.

 „Na nadační fond jsme velmi hrdí. Od svého založení v roce 2003 podpořil doslova tisíce projektů ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou podpora dobrovolnictví, drobného podnikání a řemesel, vytvoření lepších podmínek pro aktivní stáří našich seniorů a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody také zachování cenných přírodních lokalit -   mokřadů. Za dvacet let působení nadační fond pomáhal po celé republice a díky jeho podpoře mohly být realizovány projekty za více než 250 milionů korun,” doplnila Eva Kučerová.

Pilířem nadačního fondu se v posledních letech staly 4 základní programy. MiNiGRANTY, STARTér, Vraťme vodu přírodě a Stále s úsměvem. 

MiNiGRANTY podporují volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců skupiny Veolia. Od roku 2008 nadační fond tímto způsobem podpořil již 1 788 projektů s celkovým rozpočtem téměř 49 milionů korun. MiNiGRANTY jsou jedním z nejstarších programů nadačního fondu.

STARTér - Věř si a podnikej! pomáhá na svět dobrým nápadům. V tomto programu podporujeme malé a drobné podnikatele, tradiční řemesla, sociálně prospěšné projekty a alternativní vzdělávání v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji. „Od roku 2000 Nadační fond Veolia na příspěvcích rozdělil už téměř 126 milionů korun, a vzniklo tak 2 642 pracovních míst, z toho 369 pro osoby se zdravotním postižením. STARTér je vůbec nejstarším programem nadačního fondu a jsem velm rád, že skrze něj můžeme cílit naši podporu přímo do regionů, ve kterých působíme," dodává Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Na seniory je zaměřen třetí klíčový program Stále s úsměvem – Aktivně po celý život, který pomáhá vytvářet lepší podmínky pro život seniorů v jejich domácím prostředí a podporuje i mezigenerační soužití v komunitách. Část aktivit se zaměřuje také na pečovatele, kteří jsou v této oblasti doslova nepostradatelní. Od roku 2015 nadační fond podpořil celkem 124 projektů částkou více než 12 milionů korun.

 Vraťme vodu přírodě podporuje obnovu mokřadů a obecně zadržení vody v krajině. Nadační fond Veolia se připojil k Českému svazu ochránců přírody, který vyhledává cenné přírodní lokality, vykupuje je, obnovuje a pomáhá tak zachovat pro další generace. Doposud nadační fond na tyto aktivity věnoval částku 6 milionů korun.

S vykupováním mokřadů můžete pomoci i vy. Stačí si vybrat některý z originálních dárků, které jsou k dispozici na www.nfveolia.cz/eshop/ Minimálně 20 procent z ceny každého předmětu půjde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku do sbírky pošle i nadační fond.

A co plánuje nadační fond do budoucna? "Strategie nadačního fondu staví na dlouhodobých programech, z nichž každý má své téma. V dalších letech plánujeme pokračovat v těch klíčových z nich a nadále podporovat naše zaměstnance dobrovolníky, zlepšovat zadržování vody v krajině díky vytváření a revitalizaci mokřadů a pomáhat malým a drobným podnikatelům při rozjezdu jejich firem - doufáme, že se nám podaří program STARTér více rozšířit i ve Středočeském kraji," doplňuje Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Další novinky

Podporujeme Zlatý oříšek

Podporujeme Zlatý oříšek

Nadační fond Veolia a společnost Veolia ČR podpořily i letos 24. ročník soutěže Zlatý oříšek, který je projektem na vyhledávání a všestrannou podporu aktivních, nadaných a úspěšných děti.