Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ

Bezmála 1 milion korun v průběhu posledních několika let putoval na podporu společnosti Medela – péče o seniory. Od roku 2015 vzniklo i díky Nadačnímu fondu Veolia 16 nových pracovních míst. Inspirativních 8 let smysluplné spolupráce!

Vše začalo otevřením domova se zvláštním režimem s kapacitou 37 lůžek v obci Ostravice. Tento domov poskytuje celodenní pobytové sociální služby osobám starším 55 let se sníženou schopností orientace a se sníženými poznávacími schopnostmi. Nadační fond Veolia pomohl s vybavením domova a podpořil volnočasové aktivity zaměřené na mezigenerační setkávání. V listopadu 2022 se společnosti Medela-péče o seniory podařilo otevřít nový domov se zvláštním režimem o kapacitě 88 lůžek v podhorském městečku Frýdlant nad Ostravicí s krásným výhledem na horu Ondřejník. A i zde jsme byli u toho a přispěli mimo jiné na venkovní rehabilitační prvky, vyvýšené záhony či vypalovací pec na keramiku.

V obou domovech jsou poskytovány komplexní sociální a pobytové služby, které respektují potřeby, přání a zvyky jednotlivých uživatelů. V průběhu let podpořil Nadační fond Veolia společnost Medela prostřednictvím programu Stále s úsměvem a programu STARTér, Věř si a podnikej.

Paní ředitelce Kateřině Valové jsme položili několik otázek. O její odpovědi se s Vámi rádi podělíme v následujících řádcích.

V sociálních službách se pohybujete již dlouhou dobu. Jak toto období hodnotíte a co bylo pro vás nejtěžší?

Každý se v práci potýká s různými výzvami. Nejtěžší v mé dosavadní kariéře bylo období covidu, které jsem nemohla ovlivnit a kdy jsme z počátku nevěděli téměř nic… Období plné restrikcí, opatření, zákazů, omezení, samoty a strachu. Prostě přesný opak toho, o co se celou dobu snažíme – aby toto senioři v sociálních službách neprožívali. V tomto období jsme seniory úzkostně chránili, a to až tak, že byli najednou sami a co je úplně nejhorší, izolováni pouze v pokoji. A tak zde byla další výzva – co udělat, ať ten kontakt s rodinou naši senioři mají a jak jim vyplnit volný čas. Začali jsme dělat video hovory, organizovali zpívání do oken atd. 

Celkově vnímám období, kdy jsem v sociálních službách, velmi pozitivně. Naplňuje mě pomáhat druhým. Mým cílem a cílem naší sociální služby je maximálně zpříjemnit závěr života seniorů, kteří jsou chronicky duševně nemocní, dezorientovaní a uzavření ve svém vlastním světě z důvodu nemoci. Děláme maximum, abychom jim dali pocit jistoty a pevné body v péči. Neseme certifikát pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace (BS), kterou jsme začlenili do každodenní péče o seniory a proškolili celý tým pracovníku včetně vedení domova.

Naše cílová skupina si vyžaduje specifickou péči, při jejímž poskytování jsou prvky BS základem. Imobilní uživatelé jsou ochuzeni o spoustu podnětů ze svého okolí. Umožnění prožití vnímání vlastního těla se stává u imobilních uživatelů jedním z nejdůležitějších forem komunikace. Nejvíce využíváme iniciální dotek, vestibulární a somatickou stimulací nebo masáž stimulující dýchání. Toto byl další velký krok ke zkvalitnění naší péče.

Co Vás vedlo k otevření zcela nového domova ve Frýdlantu nad Ostravicí?

Stále máme velké množství žádostí o umístění. Hodně rodin v tísnivé životní situaci řeší akutně umístění svého blízkého do domova a my jim bohužel nebyli schopni pomoci z důvodu naplnění kapacity domova na Ostravici.  Zařízení ve Frýdlantu n/O. má kapacitu 88 lůžek a jeho působnost není omezena pouze pro Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, ale i pro další okolní obce a města, kde je tato služba nedostatková.

Jak zvládáte péči o duševně a chronicky nemocné seniory? Dá se na to psychicky připravit?

„Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ.“

Tato krásná a pravdivá slova řekl antický řecký dramatik Menandros. Vybrala jsem je pro svou hloubku… tato práce není lehká a mrzí mne, že společností je stále opomíjená a degradovaná.  Je velice náročné jak fyzicky, tak psychicky pečovat o osoby s duševním onemocněním s vědomím, že zde uzdravení nepřichází.  Alzheimerova choroba či demence není náročná „jen“ pro pečující, rodinu, a okolí, ale hlavně pro tu danou osobu, která s touto nemocí tráví všechen svůj čas. Myslím si, že si nikdo nedovedeme představit, jaké to je být ztracen ve svém vlastním světě, blouznit, nikoho nepoznávat, nevědět, kde jsme a být jen odkázán na pomoc druhých …. Z toho plynou velice často pocity beznaděje, deprese, úzkosti, ale také i agrese.

Toto všechno si snažím denně při své práci uvědomovat, proto se pravidelně vzdělávám a snažím se také dbát na to, aby se vzdělával i personál. Pravidelně se školí jak ošetřující personál, tak ostatní personál (ekonom, kuchaři, úklid… atd.). Pro seniory se snažíme získat finanční prostředky na volnočasové aktivity, mezigenerační setkávání zapojením do nejrůznějších projektů.  Kde vidíme prostor pro zlepšení, je oblast dobrovolníků. I když jsou v našem zařízení velmi vítáni a každá jejich návštěva je nezapomenutelná, je jich jako společníků bohužel velký nedostatek. Přitom jde o trochu volného času, kterého je ovšem v dnešní uspěchané době velmi málo a empatii. Teď Vás nejspíše napadá otázka: a co bych tam s takovým duševně nemocným někdy depresivním člověkem dělal(a)?, Je to úplně jednoduché - stačí přítomnost. Prožít přítomný okamžik, zastavit se, být chvíli tady a teď. Přečíst pár stránek z knihy, časopisu, zahrát si Člověče, nezlob se, karty, jít na zahradu a společně třeba poslouchat zpěv ptáků …

Máme málo času a neustále jsme ve shonu. Určitě máme jako společnost stále ještě na čem pracovat. Nejjednodušší je začít sám u sebe, jen tak je možné změnit svět. Přála bych si, aby byla obecně sociální práce vnímána pozitivně. Je to náročné, ale myslím si, že každá práce je svým způsobem náročná, tu naši, v pečující oblasti, je potřeba dělat srdcem.

Jak tráví čas Vaši senioři a jaké máte vztahy s rodinnými příslušníky?

V našich domovech klademe velký důraz na volnočasové aktivizační činnosti a společenský život. Ty mají pozitivní vliv na psychiku seniorů, vedou k udržení a rozvoji naučených schopností a rozvíjí individuální dovednosti.

Nabídka aktivizačních činností je velice pestrá. Mezi nejoblíbenější patří návštěvy pejsků – canisterapie, skupinové i individuální cvičení a velkou radost a usměv na rtu přináší také poník Toník. Reminiscenční terapie - „vzpomínkové terapie“, jejímž cílem je vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu. Vzpomínek je využíváno jako terapeutického prostředku, jelikož v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Napomáhají navození kladných emocí, uvědomění si svého já, pomáhají člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích, zmírňují pocit úzkosti a osamění. Využívána jsou vzpomínková alba (fotografie z mládí, rodiny atd.), významné drobné předměty dřívější doby (kufřík vzpomínek), obrazy, poslech hudby a sledování filmů pro pamětníky. 

Podporujeme také mezigenerační setkávání, zahradní terapii a jezdíme pravidelně do solné jeskyně a na výlety do blízkého či vzdáleného okolí (v loňském roce jsme byli se seniory na Lysé hoře, na Pustevnách a navštívili stezku Valaška). Protože vnímáme, že vztahy jsou velmi důležité, a to nejen mezi námi a seniory, ale také s rodinnými příslušníky, děláme pravidelně několikrát do roka společná setkávání, stavění Májky, opékání špekáčků a největší akcí jsou vždy dožínkové slavnosti.

Jak se Vám daří naplňovat kapacitu nového domova a kde se mohou případní zájemci informovat o vašich službách?

Naplňování kapacity jsou dvě slova, která v sobě nesou časově náročnou spolupráci celého týmu. Od poradenství sociálního pracovníka při podávání žádosti rodinou, přes prostudování celé dokumentace lékařem při procesu jejího schvalování, další jednání s rodinou v případě potřeby doplnění důležitých informací k žádosti, provedení sociálního šetření v místě aktuálního pobytu žadatele, sepsání a předání podrobných ucelených informací celému týmu domova, aby se námi poskytovaná péče o nového uživatele služby co nejvíce blížila té, na kterou byl z domácího prostředí zvyklý. Jak jsem již zmínila, pracujeme s konceptem bazální stimulace, tudíž potřebujeme získat ještě před stěhováním seniora do zařízení velké množství informací o jeho životě, zvycích, individuálních potřebách, ale hlavně o jeho rodině, protože to je téma, o kterém si s námi nejvíce povídá. Dáváme si záležet na tom, aby příprava před samotným stěhováním byla pečlivá a komplexní. Proto ještě nyní není kapacita domova plně obsazena. Tento proces si vyžaduje svůj čas, ale mohu říci, že aktuálně je domov zaplněn ze 75 %.

Zájemci o naši službu se mohou informovat přímo na našich facebookových stránkách Medela – péče o seniory ops. nebo na webových stránkách, kde najdou nejen potřebné informace o tom, kde nás najdou, jak to u nás vypadá, formuláře žádosti a její náležitosti, ale také ukázku ze života v našem domově. Samozřejmě nejpodstatnějším zdrojem informací je osobní kontakt a prožitek z návštěvy zařízení. Sociální pracovnice mohou poskytovat poradenství jak osobně v kanceláři domova, tak telefonicky. 

Nadační fond Veolia se v minulých letech do Domova se zvláštním režimem i vypravil, a byla z toho „Návštěva, která zahřála u srdce“. Podívejte se na krátké video.

Další novinky

STARTér pomohl dalším 22 začínajícím podnikatelům

STARTér pomohl dalším 22 začínajícím podnikatelům

Nadační fond Veolia schválil v rámci svého nejstaršího grantového programu podporu pro 22 začínajících podnikatelů, práci nově získá 25 osob. Mezi schválené projekty z Moravskoslezského, Olomouckého a poprvé i Středočeského kraje byla v úterý 18. dubna rozdělena částka 1 233 600 Kč.

Kamna zahřejí tělo i duši

Kamna zahřejí tělo i duši

Pan Filip Kublín udělal razantní životní změnu, ukončil svou dráhu v pozici zaměstnance a vydal se na neprozkoumanou podnikatelskou pouť. Chtěl za sebou vidět více hmotných výsledků, a proto se rozhodl vyučit v oboru kamnář, což ho opravňuje ke stavbám a montáži krbů a kamen.

Podpora podnikání pokračuje i v roce 2023!

Podpora podnikání pokračuje i v roce 2023!

Nadační fond Veolia schválil v rámci svého nejstaršího grantového programu podporu pro 8 začínajících podnikatelů, kterým tak pomůže splnit si své sny.  Práci nově získá 8 osob. Mezi schválené projekty byla na letošním prvním zasedání v úterý 14. února rozdělena částka 400 000 Kč.