Vzdělávat děti v přírodě je radost

Se spolkem Rosteme s dětmi jsme se poprvé setkali v roce 2021, kdy v Malenovicích otevřel Lesní klub Jasněnka pro děti od 3 do 6 let. Nicméně vše začalo již v roce 2016 vznikem Lesního klubu Jasánek v obci Krásná a pokračovalo v roce 2017 prvními dětmi ve školní partě Jasan. 

Máme radost, že se v Jasněnce podařila naplnit kapacita dětí lesního klubu, jež s sebou přináší potřebu rozšíření týmu průvodců a úpravy zázemí.

Zástupkyni spolku paní Lence Kučerové jsme položili několik otázek a o její odpovědi se s Vámi rádi podělíme v následujících řádcích.Mohla byste našim čtenářům krátce vysvětlit, co je to lesní klub a jak funguje?

Lesní klub nabízí dětem předškolního věku možnost vzdělávání v celoročním každodenním kontaktu s přírodou, což je pro děti přirozené. Příroda dětem nabízí ohromné množství podnětů, je každý den jiná, rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu, samostatnost. Děti mají přímý kontakt se zemí, pozorují a jsou plně součástí proměn přírody ve čtyřech ročních obdobích, objevují a učí se vlastním prožitkem. Prostřednictvím volných her a aktivit, které si děti samy vybírají, děti poznávají své vlastní hranice a učí se respektovat hranice druhých, rozvíjí svou schopnost komunikovat, domluvit se a být součástí týmu. V lesním klubu je na všechno dost času, děti nejsou pod tlakem. Dítě a průvodci v lesním klubu jsou v rovnosti, vzájemně se obohacují, inspirují, učí se jeden od druhého, spolutvoří.

V Jasněnce dětem nabízíme program od 8:00 do 16:30, od pondělí do čtvrtku. Kapacita skupiny je 8 dětí na jednoho průvodce, maximálně 16 dětí na 2 průvodce. Většina lesních klubů má zázemí, to však slouží především k uskladnění pomůcek a náhradního oblečení, k odpočinku dětí po obědě, k odpolednímu tvoření a svačinám v zimě.  Většina celoročního programu tak probíhá venku, v lese, na louce, u potoka, na zahradě. 

Chod lesního klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné práce a možnosti společných prožitků. Zároveň mohou rodiče, kteří jsou v souladu s principy lesního klubu tyto nadále prohlubovat v domácím prostředí (ekologický provoz, společné venkovní aktivity, respekt vůči druhému apod.).

Ráda bych na tomto místě poděkovala Nadačnímu fondu Veolia za podporu, kterou poskytl Lesnímu klubu Jasněnka pro rozšíření a úpravy zázemí. 

Často se hovoří o tom, že jsou dnešní děti zhýčkané. Myslíte si, že je to pravda? Může děti pobyt v přírodě posílit?

Mám pocit, že zhýčkanost se v dnešní době netýká jen dětí. Pobyt v přírodě je pro děti jednoznačně přínosem, přirozeně posiluje jejich imunitní systém, děti jsou otužilé, navyklé na nepohodu. Pravdou je, že děti, které nepobývaly pravidelně venku za jakýchkoli podmínek mohou být zpočátku nemocnější.

V lesních klubech a školkách platí pravidlo: „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“ Základem je tedy bezpochyby vhodné vybavení pro pobyt v přírodě. Když je dítě v suchu, v teple a najezené, lépe si poradí i s náročnými podmínkami.

Především na počátku docházky dítěte do lesního klubu zahrnují rodiče průvodce otázkami, zda to děti zvládají, jak to u nás probíhá, jestli musí děti po obědě spát a podobně. Letos poprvé nabízíme rodičům možnost prožít den v Jasněnce tak, jako jejich děti. Den proběhne poslední sobotu v listopadu a já se už nyní moc těším na ohlasy.

Pokud se dítěti i rodičům zalíbí tento alternativní způsob vzdělávání, je možné s vaší pomocí pokračovat i ve školním vzdělávání?

Ano. Jak jsem zmínila již v úvodu rozhovoru, naše školní parta Jasan začala růst s našimi dětmi již v září 2017. Jsme rodinný typ "školy", maximálně 6 dětí v ročníku od 1. do aktuálně 7. třídy. Inspiraci čerpáme z filosofie a přístupů Marie Montessori, Přírodní školy F. Tichého a bytí venku v přírodě.

Pokud Vás tento způsob vzdělávání zaujal, neváhejte Lesní klub Jasněnka kontaktovat.

Foto 1 Foto 6 Foto 2

Další novinky

MiNiGRANTY 2023

MiNiGRANTY 2023

Vyhlašujeme 16. ročník oblíbeného programu MiNiGRANTY VEOLIA. Nadační fond Veolia i letos podpoří projekty zaměstnanců skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví. Na jeden projekt může žadatel získat až 50 000 Kč.

Víte, jak vypadá Pomoc od Srdce?

Víte, jak vypadá Pomoc od Srdce?

Pan Jan Trojan, zaměstnanec společnosti Veolia Energie ČR, letos žádal o svůj vůbec první MiNiGRANT, a byl úspěšný. Přečtěte si, kde a jak jeho projekt pomohl.