Přinášíme výsledky 16. ročníku programu MiNiGRANTY VEOLIA 2023

Správní rada Nadačního fondu Veolia dne 22. května 2023 schválila podporu 178 projektům, mezi které v letošním 16.ročníku rozdělí 5 811 200 Kč.

MiNiGRANTY patří k ústředním programům Nadačního fondu Veolia. Každý zaměstnanec skupiny Veolia se může jednou za rok na jaře ucházet o finanční podporu až 50 tisíc korun na veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Od roku 2008 bylo takto podpořeno 1966 projektů částkou téměř 55 milionů korun.

„I v letošním 16. ročníku nás naši kolegové přesvědčili, že dobrovolnictví je stále živé téma jejich volnočasových aktivit. Čísla mluví za vše. Bylo podáno o 72 žádostí více než v loňském roce a schváleno o 34 projektů více než v roce 2022,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

K podpoře bylo vybráno celkem 178 z 276 přijatých žádostí. Žádosti zaměstnanců jsou co do zaměření opět velmi pestré. Většina z nich je zaměřená na rozvoj volnočasových aktivit dětí a na rozvoj komunity a prostředí – celkem 107 projektů. Podporu pro znevýhodněné skupiny získalo 44 projektů, 26 projektů se věnuje zlepšování životního prostředí a 1 je určen na osvětu a vzdělání.

Zaměstnanci mají možnost projekt realizovat sami, nebo žádají pro neziskovou organizaci. Druhá z možností je zastoupená      v 82 % (145) projektů, 33 projektů (18 %) pak zaměstnanci budou realizovat sami.

Některé z organizací se v MiNiGRANTECH objevují opakovaně. V tomto roce převažuje počet opakované podpory (105), ale stále každoročně podporujeme i nové organizace – letos to je 73 organizací.

Nad rámec výzvy se ještě Nadační fond Veolia rozhodl opět uspořádat oblíbenou hlasovací soutěž na Facebooku, kde v průběhu června veřejnost vybere tři z podpořených projektů a jim nadační fond věnuje bonusovou finanční podporu ve výši 10, 20 a 30 tisíc.

Gratulujeme všem letošním úspěšným žadatelům!

Další novinky

MiNiGRANTY 2023

MiNiGRANTY 2023

Vyhlašujeme 16. ročník oblíbeného programu MiNiGRANTY VEOLIA. Nadační fond Veolia i letos podpoří projekty zaměstnanců skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví. Na jeden projekt může žadatel získat až 50 000 Kč.

Vzdělávat děti v přírodě je radost

Vzdělávat děti v přírodě je radost

Se spolkem Rosteme s dětmi jsme se poprvé setkali v roce 2021, kdy v Malenovicích otevřel Lesní klub Jasněnka pro děti od 3 do 6 let. Nicméně vše začalo již v roce 2016 vznikem Lesního klubu Jasánek v obci Krásná a pokračovalo v roce 2017 prvními dětmi ve školní partě Jasan. 

Víte, jak vypadá Pomoc od Srdce?

Víte, jak vypadá Pomoc od Srdce?

Pan Jan Trojan, zaměstnanec společnosti Veolia Energie ČR, letos žádal o svůj vůbec první MiNiGRANT, a byl úspěšný. Přečtěte si, kde a jak jeho projekt pomohl.