MiNiGRANTY 2023

Vyhlašujeme 16. ročník oblíbeného programu MiNiGRANTY VEOLIA. Nadační fond Veolia i letos podpoří projekty zaměstnanců skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví. Na jeden projekt může žadatel získat až 50 000 Kč.

Je to jednoduché. Stačí vyplnit on-line formulář, který je k dispozici po přihlášení v pravém horním rohu našich webových stránek.

Nositelem projektu může být sám zaměstnanec (může podat i více žádostí najednou), nebo nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, spolky, sdružení apod.

Žádosti přijímáme od 6. března do 31. března 2023.

„Moc si vážíme zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase jako dobrovolníci angažují i v této náročné době. Těšíme se i na nové projekty zaměstnanců společnosti Recovera Využití zdrojů a.s., kteří se ke skupině Veolia připojili v loňském roce,“ říká Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu.

„Každý rok dostáváme mnoho dotazů ohledně žádostí o MiNiGRANT. Proto jsme letos vypracovali dokument (FAQ), který obsahuje nejčastěji kladené otázky. My jsme na ně připravili odpovědi, včetně ukázek praktických příkladů,“ dodává Vendula Valentová.

Podporujeme projekty z těchto oblastí:

  • environmentální prostředí: ochrana přírody, péče o přírodu, záchranné stanice, podpora biodiverzity (péče o vodní zdroje, ohrožené druhy rostlin i zvířat, podpora včelařství, vysa­zování původních druhů rostlin/keřů/stromů apod.)
  • komunitní život a prostředí: vybavení a zázemí škol (MŠ, ZŠ, SŠ), obce, kultura, komunitní centra, sport, péče o kulturní dědictví
  • volnočasové aktivity dětí a mládeže: sport, tábory, zájmové organizace, hasičský dorost
  • znevýhodněné skupiny: zdravotní handicapy, sociálně slabí, dětské domovy, pěstounská péče, hospicová péče

Během 15 let fungování programu MiNiGRANTY jsme podpořili 1 788 projektů částkou téměř 49 milionů korun.

Kontakt pro žadatele i organizace: sylva.sarova@veolia.com

MiNiGRANTY VEOLIA 2023 1. stránka    MiNiGRANTY VEOLIA 2023 2. stránka

Další novinky

Vzdělávat děti v přírodě je radost

Vzdělávat děti v přírodě je radost

Se spolkem Rosteme s dětmi jsme se poprvé setkali v roce 2021, kdy v Malenovicích otevřel Lesní klub Jasněnka pro děti od 3 do 6 let. Nicméně vše začalo již v roce 2016 vznikem Lesního klubu Jasánek v obci Krásná a pokračovalo v roce 2017 prvními dětmi ve školní partě Jasan. 

Víte, jak vypadá Pomoc od Srdce?

Víte, jak vypadá Pomoc od Srdce?

Pan Jan Trojan, zaměstnanec společnosti Veolia Energie ČR, letos žádal o svůj vůbec první MiNiGRANT, a byl úspěšný. Přečtěte si, kde a jak jeho projekt pomohl.