MiNiGRANTY - Podporujeme dobrovolnictví našich zaměstnanců

Podporujeme volnočasové dobrovolnictví našich
zaměstnanců. V rámci programu MiNiGRANTY
jsme finančně přispěli na uskutečnění zhruba
1 966 projektů, mezi které jsme v letech
2008 – 2023 rozdělili téměř 55 milionů korun.
Podpořené projekty cílí na pomoc znevýhodněným
skupinám, na rozvoj volnočasových aktivit pro děti
a mládež, na ochranu životního prostředí nebo
podporu komunitního života.

Ico-01_100x100px

Kdo může požádat?

zaměstnanci skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví

Ico-02_100x100px

Jak požádat?

vyplněním jednoduchého formuláře

Ico-03_100x100px

Kolik?

maximální výše podpory 50 000 Kč

Ico-04_100x100px

Kdy žádost podat?

od 6.3. do 31.3.2023

Ico-05_100x100px

Podpořené projekty 2023

 

Ico-07_100x100px

Kontakt

tel.: 221 715 493 sylva.sarova@veolia.com 

MiNiGRANTY v kostce

Hlavní kritérium pro přidělení MiniGRANTu

Základním předpokladem pro schválení projektu je volnočasové dobrovolnictví a aktivní zapojení samotného zaměstnance. Posuzuje se i přínos projektu pro společnost a kvalita zpracování žádosti.

Na co může být příspěvek použit

 • na pořízení hmotného či nehmotného majetku potřebného pro přípravu nebo realizaci projektu, v opodstatněných případech i osobní náklady
 • může se jednat o náklady typu: sportovní vybavení, spotřební materiál na workshopy/akce, vybavení prostor neziskové organizace, stavební materiál, náklady na odborné lektory apod.

Pro koho je program určen

 • pro zaměstnance skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví
 • pro zaměstnance, kteří se rozhodli vyzkoušet roli dobrovolníka u námi prověřených organizací

Nositelem projektu může být

 • Sám zaměstnanec (např. včelaři, projekty z oblasti životního prostředí – sázení stromů, ptačí budky, atd. …)
 • Nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, spolky, sdružení i neformální skupiny aktivních občanů

Podporované oblasti

 • environmentální prostředí: ochrana přírody, péče o přírodu, záchranné stanice, podpora biodiverzity (péče o vodní zdroje, ohrožené druhy rostlin i zvířat, podpora včelařství, vysazování původních druhů rostlin/keřů/stromů apod.)
 • komunitní život a prostředí: školy (MŠ, ZŠ, SŠ) vybavení a zázemí, obce, kultura, komunitní centra, sport, péče o kulturní dědictví,
 • volnočasové aktivity dětí a mládeže: sport, zájmové organizace, hasičský dorost
 • znevýhodněné skupiny: zdravotní handicapy, sociálně slabí, dětské domovy, pěstounská péče, hospicová 

Výše MiNiGRANTu

 • Max. 50 000 Kč na projekt
 • Zaměstnanec může podat i více žádostí najednou

Pravidla, návody a vše, co potřebujete vědět

Podrobná pravidla naleznete v přiloženém dokumentu.

Nejčastěji pokládané otázky, příklady z praxe a vše, co ještě potřebujete vědět, jsme přehledně sepsali.

 

Novinky

Více článků
MiNiGRANTY 2023

MiNiGRANTY 2023

Vyhlašujeme 16. ročník oblíbeného programu MiNiGRANTY VEOLIA. Nadační fond Veolia i letos podpoří projekty zaměstnanců skupiny Veolia, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnictví. Na jeden projekt může žadatel získat až 50 000 Kč.

Vzdělávat děti v přírodě je radost

Vzdělávat děti v přírodě je radost

Se spolkem Rosteme s dětmi jsme se poprvé setkali v roce 2021, kdy v Malenovicích otevřel Lesní klub Jasněnka pro děti od 3 do 6 let. Nicméně vše začalo již v roce 2016 vznikem Lesního klubu Jasánek v obci Krásná a pokračovalo v roce 2017 prvními dětmi ve školní partě Jasan. 

2008

vznik programu

49 milionů

celková výše podpory

1788

podpořených projektů