ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIA

Podporujeme dobrovolnictví našich zaměstnanců.

MiNiGRANTY® VEOLIA 

 

MiNiGRANTY 2020 - Na pomoc neziskovkám!

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA - GRANTY PŘIDĚLENY!
 
 

Abychom neziskovým organizacím pomohli překlenout toto náročné období, rozhodl se Nadační fond Veolia pro letošní rok upravit pravidla programu MiNiGRANTY VEOLIA a vyhlásit novou, mimořádnou výzvu.

Kdo měl nárok žádat o MiNiGRANT VEOLIA 2020?

  • Zaměstnanec skupiny Veolia, který se pravidelně dobrovolnicky angažuje pro nějakou neziskovou organizaci.
  • Organizace, pro kterou je grant určen, už byla alespoň jednou podpořena Nadačním fondem Veolia (z kteréhokoliv z grantových programů MiNiGRANTY, STARTér nebo Stále s úsměvem).
  • Činnost organizace byla významně ovlivněna vládními nařízeními souvisejícími s pandemií koronaviru.

Výše mimořádného příspěvku byla až 50 000 Kč.

Nadační příspěvek je možné využít i neprojektově, tedy na úhradu nákladů, které pomohou zajistit zachování chodu organizace a její budoucí fungování, poskytování služeb. V letošním ročníku programu MiNiGRANTY nepodporuje NF Veolia individuální příjemce (fyzické osoby), ale pouze právnické osoby (organizace). Termín čerpání daru je do 31. 12. 2020, termín pro vyúčtování (vyplnění a odeslání závěrečné zprávy) je nejpozději do 28. 2. 2021. Formulář závěrečné zprávy je ke stažení zde.

MiNiGRANTY letos pomáhají neziskovkám.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečné zprávy pro MiNiGRANTY 2018 i 2019 jsou k dispozici po přihlášení se k uživatelskému účtu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Každý zaměstnanec skupiny Veolia se může jednou za rok na jaře ucházet o finančni podporu (grant) ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí ve volném čase (po práci nebo o dovolené), z vlastního rozhodnutí a většinou dlouhodobě jako dobrovolník.

  • V letech 2008 až 2020 jsme v rámci programu přispěli na realizaci projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou téměř 40 milionů korun.

  • Donorem programu jsou společnosti skupiny Veolia

  • Z programu jsou podporovány nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, obce, fyzické osoby (realizátoři projektu, osoby potřebné, zákonní zástupci potřebných).
  • Pro název programu MiNiGRANTY® VEOLIA  jsme získali v roce 2013 ochrannou známku s desetiletou dobou platnosti. 
  • Pečujeme o regiony, rozvoj komunitního života a kvalitu životního prostředí.

Velmi si vážíme toho, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi a mládeží, angažuje se v komunitním životě, přispívá k zachování kulturního dědictví apod.

Odměnou mi je hezký pocit, že jsem mohla pomoci

Odměnou mi je hezký pocit, že jsem mohla pomoci

12. února 2015

Jana Jonášová, personální manažerka lidských zdrojů Veolia, pravidelně spolupracuje jako dobrovolný průvodce nevidomých se sdružením Okamžik, které se zaměřuje na podporu plnohodnotného a samostatného života lidí se zrakovým postižením.

Zdravotně postižení a senioři v Jirkově, surfují na internetu

21. listopadu 2014

Klienti jirkovského Domova pro osoby se zdravotním postižením v ulici U Dubu mají od čtvrtka k dispozici komfortní víceúčelovou vzdělávací místnost. Její rekonstrukce a vybavení špičkovou IT technikou vyšla na 150 tisíc korun. Kromě instalace pěti nových počítačů a promítacího plátna bylo třeba kvůli bezbariérovému přístupu vyměnit dveře za širší, místnost má novou podlahu, vymalované stěny a strop a nové žaluzie

Dobrý příběh s blbým koncem

Dobrý příběh s blbým koncem

20. listopadu 2014

Těžko říct, kde přesně tento příběh začíná. Jisté je, že na počátku stály tyto dvě události. Jednoho dne na začátku tohoto roku, za mnou přišel můj kamarád Vojta s tím, že jeho zaměstnavatel, Veolia Voda, každý rok podněcuje svoje zaměstnance k dobrovolnické a altruistické práci tím, že je žádá, aby se účastnili projektů v rámci zaměstnaneckého programu MiNiGRANTY VEOLIA, na něž pak sama přispívá penězi. A zeptal se mě, jestli bychom nevymysleli něco, co by nám jako rodině s těžce autistickým dítětem nějak pomohlo.

Dobrovolnictví je jednou z vlastností homo sapiens  

Dobrovolnictví je jednou z vlastností homo sapiens

18. listopadu 2014

Pan Miroslav Petr, zaměstnanec Královéhradecké provozní, a.s., v rámci programu Minigranty opakovaně spolupracuje s východočeskou pobočkou organizace STUŽ, Společností pro trvale udržitelný život, jejíž je předsedou.

Dobrovolnictví je částečně seberealizace a částečně životní styl

Dobrovolnictví je částečně seberealizace a částečně životní styl

6. října 2014

Pan Pavel Hofman, technik vodohospodářské kontroly v Královéhradecké provozní, a.s., je dalším z našich zaměstnanců, kterého bychom rádi krátce představili jako autora opakovaně podpořeného projektu v rámci programu MiNiGRANTY® VEOLIA.

Symbolické předávání MiNiGRANTů® VEOLIA 2014 pokračovalo v září v Hradci Králové a Ostravě

Symbolické předávání MiNiGRANTů® VEOLIA 2014 pokračovalo v září v Hradci Králové a Ostravě

19. září 2014

Každý ročník projektu MiNiGRANTY® je ukončen symbolickým setkáním se zaměstnanci – předkladateli vybraných projektů a zástupci jejich partnerských neziskových organizací. V jejich prospěch je projekt nejčastěji realizován a ony bývají skutečným příjemcem finanční podpory našeho nadačního fondu. Poslední předávání letošního 7. ročníku proběhlo 15. září v Hradci Králové a 17. září v Ostravě.

Všichni vnímáme pozitivně skutečnost, že pomáháme a přitom trávíme čas společně jako rodina

Všichni vnímáme pozitivně skutečnost, že pomáháme a přitom trávíme čas společně jako rodina

8. září 2014

Pan Daniel Exner, mistr Královéhradecké provozní, a.s., se dobrovolnictví věnuje od roku 1994. Osmnáct let spolupracoval s humanitární organizací ADRA v Hradci Králové, a od roku 2012 pomáhá v Dětském centru Veská, pro které získal již několikrát finanční podporu v rámci zaměstnaneckého dobrovolnického programu MiNiGRANTY® VEOLIA.

Dobrovolnictví? To je cesta "od srdce k srdci"

Dobrovolnictví? To je cesta "od srdce k srdci"

20. srpna 2014

Pan Petr Veselý pracuje v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s., jako vedoucí střediska údržby. I jeho projekt je jedním z opakovaně podpořených v rámci nadačního programu MiNiGRANTY® VEOLIA.

Grant dokazuje, že to, co dělám má smysl, říká pěstounka

Grant dokazuje, že to, co dělám má smysl, říká pěstounka

24. července 2014

První holčičku získala Pavla Bažantová s manželem do náhradní rodinné péče v roce 1992. Po dvou letech následovalo roční děvčátko, potom dva kluci. „Jedna z dcer už má čtyřměsíční holčičku a my jsme babička s dědečkem a moc si to užíváme,“ vypráví s širokým úsměvem paní Bažantová působící v organizaci Děti patří domů, která se věnuje propagaci a podpoře náhradní rodinné péče.

Loutková scéna ve Vysokém slaví devadesáté výročí

Loutková scéna ve Vysokém slaví devadesáté výročí

17. července 2014

V roce 2013 dostal z minigrantů Nadačního fondu Veolia 50 tisíc na restaurování loutkové scény. „Velmi mě potěšilo, že právě náš projekt ze 160 podaných získal maximální možnou výši finanční podpory,“ usmívá se Karel Bárta st.