ÚvodProgramy

Co děláme

Jsme firemní nadační fond, realizujeme vlastní veřejně prospěšné programy a projekty, jako partner poskytujeme dlouhodobou podporu dalším subjektům. Převážně podporujeme regiony, v kterých působí společnosti skupiny Veolia.

  

 

Naše programy

Cesty za dobrými skutky

Cesty za dobrými skutky

4. března 2013

V únoru vrcholilo období letošního podávání žádostí o MiNiGRANTY 2013 a zároveň v podobně intenzivním tempu probíhaly kontroly projektů realizovaných s nadační podporou v letech 2011 a 2012. Jedním z opakovaně podpořených kolegů byl v loňském a předloňském roce pan Martin Šobáň ze Severočeských vodovodů a kanalizací, který získal pro Domov sv. Josefa Oblastní charity Červený Kostelec rovných 100 tisíc korun. Paní Martina Hanušová z téže společnosti uspěla v roce 2012 hned ve dvou případech - nadační návštěva se uskutečnila ve Folklorním souboru Šafrán v Jablonci nad Nisou.

Peníze na opravu studní

Peníze na opravu studní

27. února 2013

Veolia Voda a Nadační fond Veolia již potřetí uspěly s charitativním prodejem designových karaf na vodu z křišťálového skla. Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice ve výši 375 tisíc korun putuje na konto veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni.

Karafy vydělávají na vodu v Africe

Karafy vydělávají na vodu v Africe

27. února 2013

Do ceny vody v Praze se promítá mj. zvýšené nájemné, které platí provozovatel - Pražské vodovody a kanalizace městské firmě Pražské vodohospodářské společnosti, která provádí investiční akce. Nájem v roce 2013 vzroste o 19,76 % a bude činit přes dvě miliardy korun.

O dobrovolnické ceny Křesadla se letos „rozzuřil" boj

O dobrovolnické ceny Křesadla se letos „rozzuřil" boj

26. února 2013

Ústecký kraj - Ve finále měli třidobrovolníci z kraje shodný počet hlasů. A z početné komise ve finále nikdo příliš nechtěl ustupovat.

S Trochou štěstí všechno jde

S Trochou štěstí všechno jde

19. února 2013

Další kontrolní cesta za udělenými MiNiGRANTY nás přivedla doslova na dohled od hranic s Německem. V Klínech jsme v minulosti podpořili opakovaně Centrum ekologické výchovy - a v loňském roce i pro nás nové občanské sdružení - Trocha štěstí. Oběma pomáhá diagnostik vodovodních sítí Severočeských vodovodů a kanalizací pan František Mocko.

Voda pro Afriku

Voda pro Afriku

18. února 2013

Třetí ročník charitativního projektu Voda pro Afriku vyvrcholil slavnostním symbolickým předáním výtěžku z benefičního prodeje třetí edice "afrických" karaf na vodu z křišťálového skla.

Zpráva o stavu … Ukliďme svět!

Zpráva o stavu … Ukliďme svět!

8. února 2013

Každoročně v tento čas dostáváme jako partner české obdoby mezinárodní kampaně Clean up the Word! závěrečnou zprávu o proběhnuvším ročníku. Trochu bilancování nabízíme i vám.

Bez barier - Český rozhlas Regina

Bez barier - Český rozhlas Regina

8. února 2013

Přinášíme krátký dvou rozhovor o spolupráci nadačního fondu a občanského sdružení Pohoda v projektu Voda pro Afriku.

Voda pro Afriku - Společně stavíme studny v Etiopii

Voda pro Afriku - Společně stavíme studny v Etiopii

31. ledna 2013

Veolia Voda a Nadační fond Veolia již potřetí uspěly před Vánoci s prodejem designových karaf na vodu z křišťálového skla. Výtěžek benefiční akce je určen na uskutečnění jejich projektu Voda pro Afriku. Ten již třetím rokem pomáhá financovat vybrané projekty podporující vodní zdroje v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni. Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice činí 375 tisíc Kč a bude opět použit na opravu vodního vrtu na etiopském venkově. Tři ročníky projektu přinesly již 1 310 000 Kč ve prospěch veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni.

Starostovy radosti

Starostovy radosti

24. ledna 2013

Již několik měsíců probíhá postupně kontrolní monitoring nadačních MiNiGRANTŮ a první letošní zasněženou zastávkou po městech a místech byla Obec Káraný.