ÚvodProgramy

Co děláme

Jsme firemní nadační fond, realizujeme vlastní veřejně prospěšné programy a projekty, jako partner poskytujeme dlouhodobou podporu dalším subjektům. Převážně podporujeme regiony, v kterých působí společnosti skupiny Veolia.

  

 

Naše programy

MiNiGRANTY 2015 – kdo získá podporu v letošním ročníku?

MiNiGRANTY 2015 – kdo získá podporu v letošním ročníku?

21. května 2015

Regionální výběrové komise čeká již osmým rokem nelehký úkol. Z 291 žádostí, které byly doručeny Nadačnímu fondu Veolia prostřednictvím online formuláře, musí do 25. května vybrat projekty s dobrovolnickým zapojením zaměstnanců skupiny Veolia, mezi které bude rozdělena částka určená pro podporu programu MiNiGRANTY v roce 2015.

Pomáháte ve svém volném čase potřebným nebo přírodě? Využijte šanci a požádejte o MiNiGRANT VEOLIA!

Pomáháte ve svém volném čase potřebným nebo přírodě? Využijte šanci a požádejte o MiNiGRANT VEOLIA!

15. dubna 2015

Zbývá posledních šest dní, během kterých zaměstnanci skupiny Veolia mohou zažádat náš nadační fond o finanční podporu svých dobrovolnických aktivit v rámci programu MiNiGRANTY® VEOLIA.

Sbírka oblečení pro FOREWEAR

Sbírka oblečení pro FOREWEAR

3. dubna 2015

Nadační fond v březnu zorganizoval pětidenní dobročinnou sbírku oblečení zaměstnanců Veolia, aby podpořil společensky prospěšný a ekologický projekt FOREWEAR, jehož cílem je chránit přírodu a dávat práci znevýhodněným lidem.

Soutěž kampaně Ukliďme svět! posílejte fotografie

Soutěž kampaně Ukliďme svět! posílejte fotografie

1. dubna 2015

Ukliďme svět!, mezinárodní kampaň se koná ve 23 zemích světa. U nás ji organizuje a koordinuje Český svaz ochránců přírody a již 8. rokem finančně podporuje jako generální partner Nadační fond Veolia.

Osmý ročník programu MiNiGRANTY® VEOLIA zahájen

Osmý ročník programu MiNiGRANTY® VEOLIA zahájen

27. března 2015

Nadační fond Veolia bude opět pomáhat zaměstnancům skupiny Veolia s jejich dobrovolnickými aktivitami. Každý ze zaměstnanců skupiny může požádat o finanční podporu svého projektu a to až do výše 50 tisíc korun!

Slunečnice září ve Zlíně již více než 20 let

Slunečnice září ve Zlíně již více než 20 let

25. března 2015

Integrované centrum Slunečnice provozuje spolek IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže ve Zlíně. Posláním IZAP je vytvářet mladým dospělým lidem s mentálním postižením (popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým) podmínky pro další vzdělávání, zaměstnávání a sociální začleňování, s cílem žít běžný život v obdobných podmínkách jaké mají jejich zdraví vrstevníci.

Odměnou mi je hezký pocit, že jsem mohla pomoci

Odměnou mi je hezký pocit, že jsem mohla pomoci

12. února 2015

Jana Jonášová, personální manažerka lidských zdrojů Veolia, pravidelně spolupracuje jako dobrovolný průvodce nevidomých se sdružením Okamžik, které se zaměřuje na podporu plnohodnotného a samostatného života lidí se zrakovým postižením.

Pátý ročník projektu Voda pro Afriku přinesl 760 tisíc korun

Pátý ročník projektu Voda pro Afriku přinesl 760 tisíc korun

14. ledna 2015

V prosinci loňského roku byl ukončen prodej křišťálových karaf, jehož stoprocentní výtěžek ve výši 600 tisíc Kč je věnován na sbírku Skutečná pomoc organizovanou o.p.s. Člověk v tísni. K výtěžku z prodeje karaf přidala ještě dalších 160 tisíc korun Veolia Česká republika jako dar za rozeslaná novoroční přání s motivem afrického projektu. Získané finanční prostředky ve výši 760 tis. korun budou použity na opravu dalších vodních vrtů, které slouží jako zdroj pitné vody pro obyvatele jižní části africké Etiopie.

Jako celek to dává smysl, říká opravář vrtů v Etiopii

Jako celek to dává smysl, říká opravář vrtů v Etiopii

6. ledna 2015

Mít průzračnou vodu v dosahu, kdykoliv si člověk vzpomene, je pro našince samozřejmostí. Stačí otočit kohoutkem nebo si skočit do nejbližšího obchodu. Ve vyprahlé Africe není výjimkou, že opatřit si životadárnou tekutinu zabere celý den.

Pátý ročník charitativního prodeje karaf je ukončen

Pátý ročník charitativního prodeje karaf je ukončen

5. ledna 2015

V půli prosince loňského roku byl ukončen prodej křišťálových karaf, jehož stoprocentní výtěžek ve výši 600 tisíc Kč je věnován na sbírku Skutečná pomoc organizovanou o.p.s. Člověk v tísni. Získané finanční prostředky budou použity na opravu dalších vodních vrtů, které slouží jako zdroj pitné vody pro obyvatele jižní části africké Etiopie.