Technicko-bezpečnostní informace pro osoby vstupující do úpravny vody Podolí

  1. minimální věk vstupujícího 6 let, návštěvníci do 18ti let vždy pouze v doprovodu dospělé osoby 
  2. dobrý zdravotní stav, především mobilita vstupujícího (překonání 8 pater)
  3. vstup pouze ve vhodném oděvu a v pevné obuvi
  4. zákaz kouření a používání otevřeného ohně
  5. zákaz vstupu do celého areálu Vodárny Podolí pod vlivem alkoholu či omamných látek
  6. zákaz naklánět se přes zábradlí v technologických prostorách a na ochozu střechy budovy
  7. zákaz manipulace s jakýmkoli zařízením nebo technologickým vybavením
  8. povinnost dodržovat pokyny doprovodu
  9. vyhrazení práva poskytovatele služby na možnost zrušení nebo přesunutí termínu exkurze ze závažných provozních důvodů (v případě zrušení již uhrazené exkurze navrácení vstupného)
Zkontrolujte prosím svůj e-mail před návštěvou prohlídky, abyste se ujistili, že se prohlídka skutečně koná.