20. června jsme se setkali se zaměstnanci

 

Středočeských vodáren, a.s. při slavnostním

 

předávání  MiNIGRANTů.

 

 

Máme pro vás pár fotografií z akce.

 

 

 

 

 

Za šest let trvání projektu Cesta pstruha jsme vypustili do českých řek na 12 tun pstruhů.

 

 ico-play-small

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvními, kterým jsme předávali

 MiNiGRANTY  jsou zaměstnanci

 vodárenských společností

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 a Česká voda - Czech Water, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 Známe uspěšné projekty

MiNIGRANTY® VEOLIA

pro letošní rok !!!

 

Přehled podpořených projektů zde.

 

 

 

 

 

 

 Pomáháme uklízet svět!

Více o jarním kole kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko!

 

 

 

 

Působení na mladou generaci je správná cesta k přiblížení se ideálu vztahu mezi člověkem a přírodou ve snaze zachovat život ve všech jeho formách, chránit přírodu jako celek s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

 

 

ico-play-small

 

 

 

 

 

DĚKUJEME  Společnosti POHODA, o.p.s, za spolupráci v rámci nadačního programu Voda pro Afriku,

 

Během 5 let POHODA  se svými klienty odeslala cca 1 000 balíků s více než 3 000 karaf.

 

ico-play-small

 

MiNiGRANTY

Každý zaměstnanec skupiny Veolia se může jednou za rok na jaře ucházet o finančni podporu (grant) ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí ve volném čase (po práci nebo o dovolené), z vlastního rozhodnutí a většinou dlouhodobě jako dobrovolník.

Cesta pstruha

 

ico-play-small

Vraťme přírodě co jí patří! Pomáháme navrátit do našich řek druhy ryb, které v nich dříve žily. Tam, kde žije lososovitá ryba, vždy se jedná o zdravotně nezávadnou vodu!

Stále s úsměvem

Podporujeme pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí, nové přístupy k tématu stárnutí.

Ukliďme svět!

Ukliďme svět! (Clean Up the World) je mezinárodní kampaň zaměřená na čištění životního prostředí a osvětu. Jde o jednu z mála činností Českého svazu ochránců přírody adoptovaných ze zahraničí. Každoročně se do úklidů veřejných prostranství a přírody zapojí tisíce dobrovolníků v celé ČR.

Podpora pracovních míst

Chcete začít podnikat, přijímáte nového zaměstnance? Jsme tu pro vás, pomáháme na svět novým nápadům!

Voda pro Afriku

Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné pitné vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem se snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke zlepšení situace.

Nahoru