Další projekt,  který jsme podpořili v prvním pilotním ročníku programu Stále s úsměvem je ukončen.  

Spolek Trend vozíčkářů  je organizace, jejímž posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů - se věnuje digitalizaci kronik a jiných písemných dokumentů od roku 2008.

Již potřetí jsme partnery Sportovních her seniorů, sportovně společenské akce určené aktivním seniorům.

 

 

 

 

Ve středu 20. července jsme předávali

MiNiGRANTY ve společnostech 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

a

Vodohospodářské společnosti, s. r. o.

Už teď se těšíme na zaměstnance

Veolia Energie ČR, s kterými se setkáme v září.

 

 

 

 

Probíhá druhý ročník programu pro seniory

Stále s úsměvem, Aktivně po celý život

 

 

 

Za šest let trvání projektu Cesta pstruha jsme vypustili do českých řek na 12 tun pstruhů.

 

 ico-play-small

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomáháme uklízet svět!

Více o jarním kole kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko!

 

 

 

 

Působení na mladou generaci je správná cesta k přiblížení se ideálu vztahu mezi člověkem a přírodou ve snaze zachovat život ve všech jeho formách, chránit přírodu jako celek s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

 

 

ico-play-small

Stále s úsměvem

Podporujeme pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí, nové přístupy k tématu stárnutí.

MiNiGRANTY

Každý zaměstnanec skupiny Veolia se může jednou za rok na jaře ucházet o finančni podporu (grant) ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí ve volném čase (po práci nebo o dovolené), z vlastního rozhodnutí a většinou dlouhodobě jako dobrovolník.

Cesta pstruha

 

ico-play-small

Vraťme přírodě co jí patří! Pomáháme navrátit do našich řek druhy ryb, které v nich dříve žily. Tam, kde žije lososovitá ryba, vždy se jedná o zdravotně nezávadnou vodu!

Ukliďme svět!

Ukliďme svět! (Clean Up the World) je mezinárodní kampaň zaměřená na čištění životního prostředí a osvětu. Jde o jednu z mála činností Českého svazu ochránců přírody adoptovaných ze zahraničí. Každoročně se do úklidů veřejných prostranství a přírody zapojí tisíce dobrovolníků v celé ČR.

Podpora pracovních míst

Chcete začít podnikat, přijímáte nového zaměstnance? Jsme tu pro vás, pomáháme na svět novým nápadům!

Voda pro Afriku

Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné pitné vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem se snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke zlepšení situace.

Nahoru