ÚvodVstupenky - podmínky

Vstupenky - podmínky

 

Technicko-bezpečnostní informace pro osoby vstupující do úpravny vody Podolí

 1. minimální věk vstupujícího 6 let
 2. dobrý zdravotní stav, především mobilita vstupujícího (překonání 8 pater)
 3. vstup pouze ve vhodném oděvu a v pevné obuvi
 4. vstup pouze v ochranné přilbě a vestě, kterou zajistí Pražské vodovody a kanalizace
 5. zákaz kouření a používání otevřeného ohně
 6. zákaz vstupu do úpravny vody pod vlivem alkoholu či omamných látek
 7. zákaz naklánět se přes zábradlí v technologických prostorách a na ochozu střechy budovy
 8. zákaz manipulace s jakýmkoli zařízením nebo technologickým vybavením
 9. upozornění na kluzký povrch pochozích ploch v úpravně vody
 10. upozornění na snížený a zúžený profil v úpravně
 11. povinnost dodržovat pokyny doprovodu
 12. vyhrazení práva poskytovatele služby na možnost zrušení nebo přesunutí termínu exkurze ze      závažných provozních důvodů (v případě zrušení exkurze navrácení vstupného)

Minimální počet návštěvníků pro prohlídku je 4, v případě, že nebude tohoto počtu dosaženo, bude prohlídka zrušena a budete o tom informováni nejpozději 2 dny předem e-mailem.

Zkontrolujte prosím svůj e-mail před návštěvou prohlídky, abyste se ujistili, že se prohlídka skutečně koná.

 

zazitkova1