Stále s úsměvem

 

  • probíhá pilotní fáze programu (2015 - 2017)
  • granty byly poskytnuty na základě UZAVŘENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (nadační fond oslovuje předem vybrané subjekty s nabídkou účasti na výběrovém řízení) 
  • podpora zaměřena do regionů, v kterých působí společnosti skupiny Veolia
  • v pilotním ročníku programu bylo celkem podpořeno 14 organizací částkou vyšší než  jeden milion korun

Mimo tento program podporuje nadační fond již druhým rokem Sportovní hry seniorů, které pořádá spolek Buď Fit Seniore.                                                                   Fotografie z akce z roku 2014 si můžete prohlédnout zde.

CÍLE  PROGRAMU

  • podpora pozitivního aktivního stárnutí a vytvoření mezigeneračního soužití v komunitě
  • vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí
  • nové přístupy k tématu stárnutí populace
  • uspokojování potřeb a práv seniorů

 

 

 

Prostřednictvím nadačního fondu chceme v České republice programově pomáhat tomu, aby se seniorům u nás žilo lépe. Snažíme se být nápomocni lidem především v regionech, kde působí naše obchodní společnosti. Rozhodli jsme se proto podporovat projekty, které pomohou zlepšit přístup společnosti k seniorům a respektovat jejich potřeby, usnadní každodenní život těch seniorů, kteří již potřebují pomoc a nemají se na koho obrátit,“ uvádí Eva Kučerová, místopředsedkyně Správní rady Nadačního fondu Veolia a ředitelka komunikace a externích vztahů Veolia pro střední a východní Evropu.