Pracovní místa

 

 • již od roku 2000 finančně podporujeme začínající malé a drobné podnikatele, a pomáháme tak snižovat nezaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji *,
 • za 15 let činnosti jsme prostřednictvím 1121 projektů pomohli vytvořit 1884 nových dlouhodobých pracovních míst, z toho 257 pro osoby se zdravotním postižením.
 • na nadačních příspěvcích jsme rozdělili téměř 90 milionů korun,
 • nadační fond podporuje tradiční a netradiční řemesla a výroby, infrastrukturní služby, projekty se sociálním zaměřením či projekty zlepšující životní prostředí.

* V letech 2000-2014 jako Nadační fond Dalkia Česká republika, od roku 2015 pod hlavičkou Nadačního fondu Veolia.

 

 Základní podmínky pro získání příspěvku z NF Veolia 

 • vytvořit alespoň jedno dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu dvou let,
 • zažádat si o podporu nadačního fondu ještě před vznikem pracovního místa (tzn. před podpisem smlouvy či aktivací živnostenského oprávnění),
 • vložit do podnikání i vlastní zdroje financování,
 • zpracovat podnikatelský plán v oblasti s veřejně prospěšným zájmem

 

Výše nadačního příspěvku

 • na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat finanční dar až do výše              60 000 Kč,
 • výše poskytnutého příspěvku je podmíněna mimo jiné výší vlastních zdrojů vložených do podnikání,
 • darované finanční prostředky lze použít na nákup hmotného (případně nehmotného) majetku (např. vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání),
 • žádost o příspěvek u Nadačního fondu Veolia se nevylučuje s jinými dotacemi (z úřadu práce, z Evropské unie apod.)

 

Jak získat příspěvek nadačního fondu?

 • prvním krokem pro získání nadačního příspěvku je vyplnění a podání tzv. Předběžného informačního dotazníku, který obsahuje základní údaje o vás a vašem podnikatelském záměru,
 • správní rada nadačního fondu následně rozhoduje o schválení vámi předloženého projektu,
 • v případě, že správní rada váš projekt schválí, budeme vás kontaktovat a informovat o dalším postupu
Předběžný informační dotazník - fyzická osoba (dokument MS Word)Předběžný informační dotazník - fyzická osoba
Předběžný informační dotazník - právnická osoba (dokument MS Word)Předběžný informační dotazník - právnická osoba