Stod

 

  • pilotní zařízení, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj, v kterém probíhá od roku 2006 transformace pobytových sociálních služeb v Plzeňském kraji,
  • kapacita zařízení více než 180 osob se zdravotním postižením,
  • poskytuje širokou nabídku služeb (od poskytování stravy a ubytování, přes pomoc s hygienou a zvládání běžných úkonů, až po výchovné a vzdělávací činnosti),
  • cílem transformace, rozplánované na období deseti let, je vytvoření koordinované sítě služeb, která jim umožní zdravotně postiženým lidem žít život v přirozené komunitě s podporou vycházející podle individuální míry a rozsahu jejich potřeb 
  • podporuje samostatnost a společenskou integraci klientů
  • nadační fond od roku 2007 podporuje především sportovní a kulturní aktivity uživatelů služeb centra