ENYA MAJÁK Praha

  • zařízení sociální pomoci pro mladé lidi (18 - 26 let) bez rodinného zázemí,
  • poskytuje bydlení v domácím prostředí, odborné sociální poradenství,
  • pomáhá k osamostatnění těm, kteří odcházejí nebo odešli z některého typu zařízení ústavní výchovy, pěstounské péče nebo z nefungující rodiny, 
  • motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a žili v souladu se společenskými normami,
  • provozuje startovací byt, který mladí lidé užívají po přechodnou dobu (až 2 roky) vedoucí k jejich úplnému osamostatnění