Dolní Lánov

Finanční dar Nadačního fond Veolia poskytuje Dětskému domovu, základní škole a školní jídelně Dolní Lánov, na úhradu nájemného a energií (voda, plyn, elektřina( za byty v Prosečné 27 a nákup potřebného vybavení do bytů pro mladé lidi, kteří v Prosečné se souhlasem obdarovaného žijí.