MiNiGRANTY VEOLIA

  • od roku 2008 finančně podporujeme volnočasové dobrovolnictví našich zaměstnanců,

  • v letech 2008 až 2015 jsme v rámci programu přispěli na realizaci 883 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou přes 22 milionů korun,

  • donorem programu jsou společnosti skupiny Veolia,

  • v dubnu 2013 získal Nadační fond Veolia pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY® VEOLIA ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná známka MiNiGRANTY má platnost na 10 let. 

  • tisková zpráva k 8. ročníku programu      zde (dokument Adobe PDF)

Úspěšné projekty programu MiNiGRANTY 2015 najdete zde!

 

Velmi si vážíme toho, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi a mládeží, angažuje se v komunitním životě, přispívá k zachování kulturního dědictví apod.

MiNiGRANTY® se osvědčily, každoročně pomáhají naším zaměstnancům konat dobré skutky!

 

FOTOGALERIE a VIDEOGALERIE a MiNiGRANTÍ PŘÍBĚHY

 


Podpořené projekty za jednotlivé roky:  2015 - 20142013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

Závěrečná zpráva a vyúčtování za rok 2014

Závěrečná zpráva a vyúčtování za rok 2015