ÚvodProgramyVraťme vodu příroděProjekt Vraťme vodu přírodě je stejně rozmanitý jako vodní prostředí, jehož obnovu podporuje.

Projekt Vraťme vodu přírodě je stejně rozmanitý jako vodní prostředí, jehož obnovu podporuje.

Vraťme vodu přírodě | Novinky | Kde pomáháme

2. února 2022

Nadační fond Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody již řadu let. V poslední době se společné aktivity soustřeďují právě na záchranu mokřadů – jednak prostřednictvím jejich výkupů a jednak podporou různých praktických opatření v terénu.

V roce 2021 jsme věnovali bezmála 1,5 milionu korun na záchranu mokřadů v České republice, od začátku projektu je to už 3,2 milionu," říká ředitelka Nadačního fondu Vendula Valentová. Částka zahrnuje výnos benefičního prodeje v nadačním e-shopu, přímé dary na konto veřejné sbírky projektu Vraťme vodu přírodě a dary NF Veolia. Finance poslouží na zajištění potřebné péče o 15 mokřadních lokalit v různých regionech a na budování nových tůní v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje v okrese Karviná.


Lokality, ve kterých jsme pomohli v roce 2021

žebratka bahenní - foto David BreiterV Cholupickém mokřadu při jižním okraji Prahy provedli členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec za finančního přispění Nadačního fondu Veolia mozaikovitou prořezávku náletových dřevin. Pomohli tím jednomu z nemnoha zajímavých pražských mokřadů.

Společně jsme také pomohli vzácné přesličce cídivce různobarvé, a to hned ve dvou různých lokalitách. Tato přeslička je slině ohroženou rostlinou, která potřebuje ke svému životu vlhké lokality s nezapojeným porostem. Typickým místem výskytu byly písčité a štěrkové náplavy řek. Jedním z jejích tři středomoravských lokalit výskytu je štěrkopískovna Náklo na Olomoucku. Po obnově biotopu se tam bude dařit nejen cídlivce, ale i obojživelníkům a vodnímu hmyzu. Druhou lokalitou cídivky, který ČSOP díky finanční pomoci NF Veolia pomohl, je bývalé odkaliště Jívka – jedna z východočeských lokalit této vzácné přesličky. 

Za našeho finančního přispění vybudoval Český svaz ochránců přírody čtyři mělké tůně v bývalém vojenském areálu nacházejícím se v CHKO Poodří. Tím do budoucna výrazně podpoří obnovu biodiverzity, hlavně pak obojživelníků, v dané lokalitě. Prostor v minulosti sloužil jako zázemí mošnovského letiště. Největší ze vzniklých tůní měří na délku necelých 12 metrů a obsahem pojímá přibližně 65 m3. Maximální hloubka všech tůní se pohybuje kolem 150 centimetrů.

Další velký mokřad s tůněmi pro obojživelníky, na vodu vázané rostliny a vodní hmyz vznikne v dalších letech nedaleko centra Vlašimi na levém břehu řeky Blanice. Tento dlouhodobě neudržovaný pozemek Český svaz ochránců přírody vykoupil vloni i díky podpoře Nadačního fondu Veolia.

Nové tůně vznikly také ve východních Čechách. Velkojaroměřský pozemkový spolek již 11 let pečuje o unikátní přírodu pod koridory vysokého napětí mezi Opatovickou elektrárnou a Lázněmi Bohdaneč. Pro rozsáhlé písčiny získalo tohle území přízvisko Východočeská Sahara, jsou zde však i partie vlhčí. Letos zde díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia přibyly dvě nové tůně, další jsou plánovány v následujících letech.

Nadační fond přispěl i k záchraně žab před koly aut. V roce 2021 se tak podařilo zabezpečit celkem 19 kritických míst dočasnými zábranami, které brání vstupu obojživelníků na vozovku.

S vykupováním mokřadů můžete pomoci i vy. Projekt podpoříte nákupem některého z dárků na stránce eshop.nfveolia.cz. Minimálně 20 procent z ceny každého předmětu jde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku pak do sbírky pošle společnost Veolia. Možné je poslat i finanční dar v libovolné výši přímo na sbírkové konto. Nadační fond Veolia pak převede výtěžek sbírky každý rok Českému svazu ochránců přírody.

skokan ostronosý - foto Jan Ježekcídivka různobarvá