Společnost POHODA, o.p.s.

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s. je neziskovou organizací, která již téměř 20 let poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

V prvních letech svého působení POHODA nabízela především službu chráněného bydlení jako alternativu k tradičním ústavním zařízením. Následně byla nabídka služeb rozšířena o služby denního stacionáře, osobní asistence a terénní odlehčovací služby. Dále bylo zahájeno profesní vzdělávání pracovníků v sociální oblasti a otevřen sociálně prospěšný podnik kavárna Bílá vrána.

POHODA zajišťuje v rámci projektu Vraťme vodu přírodě balení a expedici zboží nakoupeného prostřednictvím nadačního e-shopu. Zásilky pro nadační e-shop balí a expeduje Denní stacionář POHODY, který stejně jako celá organizace poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postužením. Toto spojení je důležitou součástí a přidanou sociální hodnotou celého projektu.