ÚvodProgramyVoda pro Afriku VideoVIDEO: Člověku v tísni jsme předali symbolický šek

VIDEO: Člověku v tísni jsme předali symbolický šek

Video

2. února 2017

Benefiční prodej designových předmětů sedmého ročníku projektu Voda pro Afriku vynesl 770 tisíc korun. Symbolický šek na stejnou částku předala ve středu 25. ledna Eva Kučerová, místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Veolia, Janu Faltusovi, zástupci humanitární organizace Člověk v tísni. 

 

"Celý výtěžek sedmého ročníku bude použit na výstavbu vodovodního systému, který přivede pitnou vodu pro více než čtyři tisíce obyvatel vesnice Bargo v okresu Aleta Wondo," upřesnil Šimon Pátek, ředitel Člověka v tísni, a Vendula Valentová k tomu za Nadační fond Veolia doplňuje: "Člověk v tísni je pro nás klíčovým partnerem, která má díky dlouhodobé realizaci programu Voda a hygiena, s obnovou a budováním vodních zdrojů v těchto oblastech bohaté zkušenosti."

Věříme, že má smysl pomáhat lidem v nouzi zejména v místě, kde žijí.

 

Veřejná sbírka Nadačního fondu Veolia k projektu Voda pro Afriku

č.ú. 115-3289210247/0100, Komerční banka

Veřejná sbírka je konána na základě osvědčení Magistrátu hl. města Prahy vydaného pod sp. zn. S_MHMP/1719079/2016.