ÚvodProgramyVoda pro Afriku Rozhovor: Čistá voda je největší benefit

Rozhovor: Čistá voda je největší benefit

Voda pro Afriku

29. listopadu 2019

Dřív jsme chodili daleko k pramenu. Od té doby, co máme vodu na návsi, jsem u pramene nebyla, říká paní Batri, která vybírá peníze za odebrané litry.

Vesnice Bargo, okres Aleta Wondo, zóna Sidama, Etiopie. Na pozemku, na němž stojí dům
paní Batri, se nachází veřejný stojan, ke kterému chodí lidé z blízkého i širokého okolí pro
pitnou vodu. Odběrné místo je součástí projektu stavby vodovodního systému financovaného
díky České rozvojové agentuře a výtěžku z projektu Voda pro Afriku. To je dlouhodobý
společný projekt Nadačního fondu Veolia, skupiny Veolia a humanitární organizace Člověk v
tísni. Voda, kterou si místní čepují do typických žlutých kanystrů, je sem potrubím vedena ze
160 metrů hlubokého vrtu, který už tři roky zásobuje zhruba pět tisíc lidí.


Batri má nezastupitelnou roli v systému, který místním změnil život, a to bez nadsázky
k lepšímu. Vybírá totiž od příchozích peníze za odebranou vodu. Ceny jsou pevně stanoveny
vládou a pro malé obce činí 25 birrů za kubický metr, tedy 25 centů za dvacetilitrový kanystr,
v přepočtu na české koruny asi 20 haléřů. Vedle výběru hotovosti je Batriným úkolem také
vést statistiku odběru podle vodoměru, posílat výkazy a informovat nadřízené orgány v
případě poruchy.

Jaké má pro vás toto odběrné místo, jehož jste vlastně jakousi správkyní, přínosy?
Pro mě osobně tato funkce nemá žádný benefit, dělám to zadarmo, ale mám čistou vodu před
svým domem, to je největší výhoda.
Paní Batri mluví pouze místním jazykem zvaným sidamština, rozhovor s ní tak probíhal velmi
netradičně. Anglicky položená otázka směřuje na překladatele z angličtiny do amharštiny,
oficiálního to etiopského jazyka, přes dalšího překladatele z amharštiny do sidamštiny a
opačnou cestou se vrací odpověď.

IMG_1753  IMG_1740 7_Sidama 16

Než byl postaven waterpoint, jak jste to měli s vodou? Kde jste ji brali?
Dřív to bylo velmi složité, odebírali jsme nekontrolovanou vodu z pramene. Je to dost daleko,
navíc ve špatném terénu a hodně s kopce. Když pršelo, klouzali jsme, bylo to nebezpečné.
Hlavně pro ženy, pro těhotné ženy, a děti to bylo velmi obtížné.
Dostupnost zdrojů pitné vody je v Etiopii jedna z nejnižších na světě. Pouhých 43 procent
obyvatel má přístup k nezávadné vodě. Každoročně zemře na průjmová onemocnění způsobená špatnou vodou až 70 tisíc dětí. Zatímco 98 procent obyvatel městských částí má přístup k nezávadné pitné vodě, na venkově toto číslo činí pouhých 26 procent.

Teď už máte odběrné místo na návsi. Byla jste se u pramene od té doby podívat?
Nikdy. Nikdy už jsem tam nešla.
Nedostupnost nezávadné pitné vody na venkově je jedním z nejpalčivějších problémů dnešní
Etiopie. Hlavním zdrojem pitné vody jsou povrchové vody typu nádrží a kaluží přirozeně i
uměle vytvořených v krajině, potoků a řek. Jejich nestabilita a vysoké riziko znečištění
dostupnost pitné vody ještě více snižuje. Špatná kvalita vody a špatná hygiena se podílejí
nebo přímo způsobují hlavně průjmová onemocnění, infekce a parazitická onemocnění. Ze
špatné vody a hygieny pochází v Etiopii až tři čtvrtiny dětských nemocí.

Měli jste předtím nějaké zdravotní problémy z neošetřené vody z pramene?
Než přišla změna, největším problémem byla vzdálenost, kterou jsme museli chodit pro vodu.
Jak jsem již říkala, hlavně pro ženy to bylo náročné. Samozřejmě jsme z té vody někdy měli
zdravotní potíže, kvalita nechráněné vody a této z vrtu je nesrovnatelná, po všech stránkách.
Důležité je to hlavně pro zdraví dětí.

Kolik vy sama máte dětí?
Pět. Čtyři dívky a jednoho kluka. Tři děti už jsou nezávislé, mají po svatbě a mají svůj život.
Dvě právě chodí do školy.

A co dělá váš manžel, pomáhá vám s prací okolo waterpointu?
Můj manžel odešel.

Kam?
Zemřel…
Mohl to být smutný konec rozhovoru, některé nuance otázek a odpovědí se ztrácely v
trojnásobném překladu, možná proto ten krkolomný závěr.

Pro paní Batri to ale smutkem neskončilo. Po chvíli se znovu rozmluvila, myslel jsem, že ještě
dodává něco k odpovědi, ale přišla od ní otázka: Proč se mě ten pán ptá? Chce si mě vzít?

7_Sidama 18