ÚvodProgramyVoda pro Afriku Rok utekl a my připravujeme další ročník Vody pro Afriku

Rok utekl a my připravujeme další ročník Vody pro Afriku

Voda pro Afriku

13. října 2016

Blíží se čas vyhlášení sedmého ročníku projektu Voda pro Afriku, kterým se ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni, pomáháme zlepšit dostupnost pitné vody venkovským obyvatelům v jižní Etiopii. Podívejme se spolu na chvíli zpět a krátce zrekapitulujme loňský ročník. 

Loňským předvánočním prodejem unikátních křišťálových karaf s africkým motivem, jsme získali 600 tisíc korun. Tento 100% výtěžek z prodeje jsme věnovali partnerovi projektu, humanitární organizaci Člověk v tísni, na budování a opravy zdrojů pitné vody v Etiopii, kde dostupnost nezávadné pitné vody patří mezi jednu z nejhorších na světě.

Náš dar byl využit v rámci projektu „Zásobování pitnou vodou pro lokalitu Teso“, jehož cílem je během let 2014 až 2017 vytvořit rozsáhlou vodovodní distribuční síť v oblasti. To znamená, napojit na nové či stávající vrty kilometry dlouhá rozvodná potrubí, která budou dopravovat pitnou vodu do veřejných odběrných stojanů.

I díky naší finanční pomoci bylo položeno vodovodní potrubí v délce 5,5 km, vyvrtán vrt ke zdroji vody v hloubce 196 m, pořízeno čerpadlo dopravující vodu napovrch včetně generátoru, zbudována vodní nádrž na vyčerpanou vodu ve velikosti 100 m³ a postavena čtyři distribuční místa.

Nejen pro 4200 obyvatel města Teso, ale i pro obyvatele ze sousedních vesnic, celkem tedy pro šest tisíc lidí, znamená vybudování nových odběrných míst zlepšení zásobování pitnou vodou a významné zkrácení až několikakilometrových vzdáleností, které musely převážně ženy a děti každodenně hodiny absolvovat. Pomoc se projevuje ve stabilizaci a zkvalitnění života v oblasti, a připravuje podmínky pro ekonomický a sociální rozvoj.

Věříme, že má smysl pomáhat lidem v nouzi zejména v místě, kde žijí.

Teso se rozkládá v rovinném a relativně dobře přístupném terénu pro vrtnou soupravu, v nadmořské výšce cca 1 700 m. V centru města byly k dispozici jen kopané, až 81 m hluboké studny s ruční pumpou. Kromě těchto studen obyvatelé využívali dva kilometry vzdálený pramen.

Špatná kvalita vody a špatná hygiena jsou faktory, které se podílí, nebo přímo způsobují řadu závažných onemocnění. Převážně venkovské obyvatelstvo získává vodu z různých, hygienicky pochybných zdrojů: z mělkých pramenů, vodních toků, malých nádrží zadržujících vodu z období dešťů a nechráněných ručně kopaných studen.

Fotografie z Tesa

 

Teso_Hloubenivrtu8