ÚvodProgramyVoda pro Afriku Partneři Společnost POHODA, z.ú.

Společnost POHODA, z.ú.

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. je neziskovou organizací, která již téměř 20 let poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

V prvních letech svého působení POHODA nabízela především službu chráněného bydlení jako alternativu k tradičním ústavním zařízením. Následně byla nabídka služeb rozšířena o služby denního stacionáře, osobní asistence a terénní odlehčovací služby. Dále bylo zahájeno profesní vzdělávání pracovníků v sociální oblasti a otevřen sociálně prospěšný podnik kavárna Bílá vrána.

POHODA zajišťuje v rámci projektu Voda pro Afriku balení a expedici zboží nakoupeného prostřednictvím nadačního e-shopu. Zásilky pro nadační e-shop každoročně balí a expeduje Denní stacionář POHODY, který stejně jako celá organizace poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postužením. Toto spojení je důležitou součástí a přidanou sociální hodnotou celého projektu.

V roce 2020 poskytl Nadační fond Veolia společnosti POHODA, o.p.s. dary v celkové výši 80 000 Kč, které byly využity na dovybavení relaxační místnosti s prvky snoezelen a na renovaci jídelny pro uživatele jejích služeb.

Denní stacionář zajišťuje pro nadační e-shop balení a expedici všech prodávaných předmětů i letos. 

nadace Veolia_21