Člověk v tísni

Humanitární nevládní organizace Člověk v tísni, o. p. s. se stala během pětadvaceti let své existence jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě.

Dnes se činnost společnosti Člověk v tísni zaměřuje na čtyři základní oblasti:

  • humanitární a rozvojová spolupráce,
  • podpora lidských práv,
  • programy sociální integrace,
  • vzdělávací a informační programy.

Člověk v tísni je hlavním partnerem projektu Voda pro Afriku organizovaného Nadačním fondem Veolia a společností Veolia.

 

Předávání šeku 9.ročník

Po dobu prvních šesti ročníků projektu (2010 - 2015) věnoval každoročně Nadační fond Veolia finanční prostředky z charitativního prodeje křišťálových karaf na konto dlouhodobé veřejné sbírky Skutečná pomoc, kterou koná Člověk v tísni na základě rozhodnutí MHMP č.j. S-MHMP/284758/2014. 

Od sedmého ročníku projektu má Nadační fond Veolia vlastní veřejnou sbírku. Finanční prostředky získávané pro projekt Voda pro Afriku jsou shromažďovány na účtu dlouhodobé veřejné sbírky osvědčené Nadačnímu fondu Veolia Magistrátem hl. m. Prahy (Sp. zn. S-MHMP/1719079/2016).  Souhlas se sbírkou vydalo v souladu se Zákonem o veřejných sbírách č. 117/2001 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR.