ÚvodProgramyVoda pro Afriku Ohlédnutí za úspěšným projektem Voda pro Afriku

Ohlédnutí za úspěšným projektem Voda pro Afriku

Voda pro Afriku | Novinky | Archiv článků

22. září 2021

Po 11 letech ukončuje letos Nadační fond Veolia projekt Voda pro Afriku. Na jeho úspěchu se podílela kromě partnerů projektu a celé skupiny Veolia také široká veřejnost. Peníze byly získávány prostřednictvím benefičního prodeje dárkových předmětů, především karaf na vodu. Z výtěžku prodeje a díky poskytnutým darům pak hlavní partner, přední česká humanitární organizace Člověk v tísni, budoval a opravoval vodní zdroje v chudých venkovských oblastech na jihu Etiopie.

Na vodní projekty Člověka v tísni v Etiopii jsme věnovali celkem více než 7 milionů korun.

Počet obyvatel Etiopie skokově roste. Podle odhadů se zvýšil z cca 82 miliónů v roce 2010 na 105 miliónů v roce 2017, přičemž jen 16–17 % obyvatel žije ve městech. Takřka polovina Etiopanů žije pod hranicí chudoby. Zdravotnický systém je nedostačující, přetrvává vysoká dětská úmrtnost, často zapříčiněná nedostatkem nezávadné vody. K čisté vodě má přístup 98 % obyvatel ve městech, zatímco pouze 26 % na venkově.

Projekt ve spolupráci s odborníky ze společnosti Člověk v tísni, která v Etiopii působí již 15 let, přispěl společně s prostředky České rozvojové agentury ke zlepšení této situace zejména v oblastech dvou jihoetiopských federálních států - Státu Jižních národů, národností a lidu a nedávno vzniklého státu Sidama (dosud označovaného jako zóna). Jeho výsledkem a hlavním přínosem je vyšší dostupnost čisté zdravotně nezávadné vody pro téměř 170 tisíc tamních obyvatel. Zároveň Člověk v tísni učí místní komunity, jak se o celý systém starat a udržovat ho.      

Informace o tom, jak a kde naše peníze pomohly a stále pomáhají, jsou k dispozici v naší průběžně doplňované a aktualizované webové prezentaci programu. Najdete zde přehlednou tabulku a mapu, jak a kde jsme pomáhali, i každoroční závěrečné zprávy Člověka v tísni o konkrétní pomoci v daném roce. Podívejte se také do fotogalerie z naší cesty do míst, kde jsme v Etiopii pomohli.

Ohlédnutí za Vodou pro Afriku aktuálně nabízí náš nadační videospot 11 let Vody pro Afriku a také krátký Rozhovor v Českém rozhlasu, který byl odvysílán minulý měsíc na Radiožurnálu a v regionálních stanicích. Zveme Vás k jejich zhlédnutí a poslechu.

Ze spotů vybíráme malé ukázky a doplňujeme i to, co v nich nezaznělo: 

Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia

„Člověk v tísni je hlavním partnerem projektu, protože v realizuje v Etiopii pomoc, která je naším společným cílem. Na tak rozsáhlém projektu s Nadačním fondem Veolia spolupracovalo mnoho různých organizací, neziskovek, firem a také Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Byly mezi nimi zejména tradiční české sklárny, mladí návrháři a designéři a začínající domácí firmy a výrobci. V neposlední řadě to byla velká a důležitá spolupráce se společností POHODA, která podporuje lidi s mentálním postižením. Právě její klienti nám už několik let balí zboží, které se prodává přes náš nadační e-shop. Dále je třeba zmínit spolupráci se Zásilkovnou jako partnerem pro distribuci zboží v online prodeji. Všem našim partnerům patří díky. Bez jejich pomoci by se projekt Voda pro Afriku takto nerozvinul.“

Partneři projektu Voda pro Afriku

Ukázka produktů z benefičního prodeje:

karafa03aVoda-pro-Afriku-2Voda-pro-AFrikulahve-VpA

A jak projekt a jeho přínosy hodnotí kolegové a hlavní aktéři z Člověka v tísni?
 

Tomáš Vyhnálek, vedoucí fundraisingu ČvT

„Do projektu Voda pro Afriku jsme všichni šli s velkým srdcem. Byl to projekt spojený se vzájemnou důvěrou. Opravdové dobrodružství bylo, když jsem měl možnost v Etiopii navštívit vrty, které jsme vybudovali díky prvním karafám a dárcům v Česku. Bylo to neskutečné! Je to technologicky náročné ty vrty dělat. Studny jsou 200 až 300 metrů hluboké, voda vyteče nahoru v době obrovského sucha. Zajímavostí je, že voda čerpaná z té velké hloubky je teplá. Ženy a děti stojí hodinové fronty, aby nabraly 40 litrů vody z vrtů, které se nám podařilo přivést na povrch díky podpoře z Česka. Potom je nesou na zádech nebo na oslíku. To je jeden z důvodů, proč se snažíme budovat rozvodové systémy, které zkracují cestu pro vodu. Voda v Etiopii znamená velmi mnoho.“

Jan Faltus, odborník na problematiku vody, hygieny a sanitace z ČvT  

„Celá spolupráce byla opravdu unikátní v tom, že projekt trval 11 let! Já už jezdím do Etiopie 15 let, za tu dobu se ta země nesmírně rozvinula. Nejdřív jsme začali stavět sběrné nádrže na vodu u škol, dnes stavíme mnohem komplikovanější systémy. Potom jsme se přesunuli na hluboké vrty, kde jsme pracovali v době velkého sucha. Když začaly v Etiopii etnické konflikty, přesunuli jsme se tam, kde byla pomoc nejvíc potřeba, tam kde byli ´vnitřní uprchlíci´. Poslední dva roky v době pandemie jsme se zaměřili hlavně na zdravotní systémy – na zdravotní střediska a posílení zásobování pitnou vodou ve zdravotnictví. Vybudovali jsme vodovodní přípojky pro 6 zdravotnických středisek a pro 6 škol, kde si děti mohou po použití latríny umýt roce. Ti všichni byly dosud odkázáni na sběrné nádrže dešťové vody. Naše projekty se nesoustředí jen na stavební část, ale na management. Snažíme se jej profesionalizovat. Celý komplikovaný systém, včetně jeho elektromechanické části, nelze svěřit do rukou farmářů, ale odborníků v oboru. Transformace struktury managementu a investice do vzdělávání místních lidí je jádrem toho, co se snažíme dělat. Většinu této práce dělají naši místní kolegové.“

Věříme, že spolupráce Nadačního fondu Veolia a Člověka v tísni, která se tak osvědčila u Vody pro Afriku, tímto nekončí. V současné době společně diskutujeme možnosti naší spolupráce v České republice.

 

007348_50_069169

007353_50_069214

008896_50_081317

008907_50_081416

009003_50_082262

009006_50_082289