ÚvodProgramyVoda pro Afriku O projektu Voda pro Afriku

O projektu Voda pro Afriku

Voda pro Afriku

31. října 2016

Projekt Voda pro Afriku je dnes již poměrně známou a zavedenou značkou přijímanou převážně pozitivně širší i odbornou veřejností.  Zahájen byl v roce 2010.

K jeho dosavadnímu úspěchu projektu nepochybně přispívá koncept, na němž je od začátku postaven.
Skupina Veolia v České republice se hlásí k principu společenské odpovědnosti nejen doma ale i v globálním měřítku. Ve spojení se svým firemním Nadačním fondem Veolia a jedním z hlavních oborů své činnosti chce v dlouhodobém charitativním projektu Voda pro Afriku přinést účinnou pomoc - doslova zachraňující životy zejména malých dětí - i daleko do chudého třetího světa.

Klíčovou volbou pro uskutečnění projektu bylo uzavření partnerství s přední českou humanitární organizací Člověk v tísní o.p.s. (v zahraničí působící pod názvem People in Need), založenou před více než 25 lety a dnes realizující humanitární a rozvojovou pomoc v mnoha zemích po celém světě a uskutečňující efektivní sociální a vzdělávací programy a projekty i v Česku.

Jak společně pomáháme
Člověk v tísni o.p.s. působí dlouhodobě (více než 12 let) také v Etiopii, kde realizuje - kromě vzdělávacích projektů - v rámci svého programu Voda a hygiena projekty obnovy a budování vodních zdrojů na velmi chudém venkově etiopského jihu. Díky finanční podpoře České rozvojové agentury posilované každoročně od roku 2010 také výtěžkem naší charitativní akce Voda pro Afriku mohou být realizovány hlubinné vrty nebo také vyměňována nefunkční vodní čerpadla apod. a zřizována odběrní místa na vodu ve větší blízkosti vesnic, aby tak jejich obyvatelé měli k nezávadné vodě blíž a nemuseli ji transportovat z míst vzdálených od domovů i několik hodin pěší chůze. Místa budování a obnovy vodních zdrojů a všechny realizované projekty jsou vybírány a koordinovány ve spolupráci s místními vodními úřady a za účasti českých i místních zaměstnanců Člověka v tísni.

Za šest realizovaných ročníků projektu Voda pro Afriku přinesl benefiční prodej našich designových karaf na vodu spolu s dalšími dary skupiny Veolia věnovanými na zakoupení kanystrů na vodu pro konkrétní vesnice a jejich cca 20 tisíc obyvatel více než 3,1 milionu korun. Celý výtěžek z benefičního prodeje každé edice křišťálových karaf byl, v souladu s darovacími smlouvami uzavíranými mezi Nadačním fondem Veolia a Člověkem v tísni o.p.s., zasílán na konto veřejné sbírky Skutečná pomoc, kterou tato nevládní organizace dlouhodobě pořádá.

IMG_1677