ÚvodProgramyVoda pro Afriku Nově s osvědčením o veřejné sbírce

Nově s osvědčením o veřejné sbírce

Voda pro Afriku

31. října 2016

Na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy (Sp. zn. S-MHMP/1719079/2016) zahajuje Nadační fond Veolia od data 1. 11. 2016 dlouhodobou veřejnou sbírku, podporující naplňování cíle projektu Voda pro Afriku

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/ 2001 Sb. a jeho novelou ze 14. 3. 2012 a po dohodě s hlavním partnerem Člověkem v tísni, o.p.s., pokračujeme v novém modelu tohoto úspěšného charitativního projektu. Od letošního sedmého ročníku budou finanční prostředky pro tento projekt shromažďovány na účtu veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia.

Účel sbírky

Získávání peněžitých příspěvků na budování a obnovu vodních zdrojů, podpora humanitárních projektů Člověka v tísni, o.p.s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii.

Způsoby konání sbírky

1. Shromažďováním nadačních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel                              č.ú. 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s.

V případě, že chcete poskytnout NF Veolia dar na shora uvedený speciální bankovní účet veřejné sbírky, prosíme, abyste nás předem kontaktovali kvůli uzavření darovací smlouvy, případně vystavení potvrzení o poskytnutí daru/ příspěvku.

2. Prodejem předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut (výše příspěvku bude činit minimálně 20 % z prodejní ceny předmětu) 

3. Složením hotovosti do pokladny Nadačního fondu Veolia po předchozí telefonické domluvě na čísle 222 321 648.

 

osvědčení_o_veřejné_sbírce