ÚvodProgramyVoda pro Afriku Kdo je dárcem a v jaké výši

Kdo je dárcem a v jaké výši

Vážení zákazníci a dárci,

děkujeme, že jste si prostřednictvím našeho nadačního e-shopu zakoupili předměty z osmého ročníku projektu Voda pro Afriku a zároveň jste podpořili charitativní projekt na podporu vodních zdrojů v Etiopii, jejichž budování a obnovu zde dlouhodobě zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s.

Nadační fond Veolia pro projekt Voda pro Afriku zakoupil speciální edici designových karaf, šálků s podšálky a originální africký čaj, které bez zisku, a s vynaložením dalších vlastních nákladů, nákladů společnosti Veolia i partnerů akce, prodává formou benefičního prodeje (jako součást veřejné sbírky).

Pořizovací cena jedné designové karafy je 640 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každé jedné karafy za cenu 800 Kč příspěvek ve výši 160 Kč.

Pořizovací cena jednoho šálku s podšálkem je 164 Kč (včetně DPH).  Kupující poskytuje při koupi každého jednoho šálku s podšálkem za cenu 205 Kč příspěvek ve výši 41 Kč. 

Pořizovací cena jednoho 70g balení afrického čaje je 84 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každého jednoho balení afrického čaje za cenu 111 Kč příspěvek ve výši 27 Kč.

Výtěžek z prodeje je shromážďován na účtu 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s., dlouhodobé veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia osvědčené k tomuto účelu Magistrátem hl. m. Prahy (Sp. zn. S - MHMP /1719079/2016). Souhlas se sbírkou vydalo v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Sbírka byla zřízena za účelem získávání penězních příspěvků a darů na budování a obnovu vodních zdrojů, podporu humanitárních projektů Člověka v tísni, o. p. s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii. 

Fyzické osoby (např. zaměstnanci či OSVČ) mohou i v roce 2017 odečíst ze základu daně hodnotu poskytnutých darů, jejichž hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, jejichž hodnota výše činí alespoň 2 000 Kč.