ÚvodProgramyVoda pro Afriku Kdo je dárcem a v jaké výši

Kdo je dárcem a v jaké výši

Děkujeme všem, kteří si zakoupili předměty z letošního ročníku projektu Voda pro Afrikua tím podpořili charitativní projekt na podporu vodních zdrojů v Etiopii, jejichž budování a obnovu zde dlouhodobě zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s.

Nadační fond Veolia pro projekt Voda pro Afriku zakoupil speciální edici designových karaf, skleněných lahví a broží, které bez zisku, a s vynaložením dalších vlastních nákladů, nákladů společnosti Veolia i partnerů akce, prodává formou benefičního prodeje (jako součást veřejné sbírky).

Pořizovací cena jedné designové karafy je 617 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každé jedné karafy za cenu 800 Kč příspěvek ve výši 183 Kč (23 %).

Pořizovací cena jedné skleněné lahve v obalu je 351 Kč (včetně DPH).  Kupující poskytuje při koupi každé jedné lahve za cenu 495 Kč příspěvek ve výši 144 Kč (29 %). 

Pořizovací cena dřevěné brože s motivem lva je 290 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každého jednoho kusu brože za cenu 390 Kč příspěvek ve výši 100 Kč (26 %).

Výtěžek z prodeje je shromážďován na účtu 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s., dlouhodobé veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia osvědčené k tomuto účelu Magistrátem hl. m. Prahy (Sp. zn. S - MHMP /1719079/2016). Souhlas se sbírkou vydalo v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Sbírka byla zřízena za účelem získávání penězních příspěvků a darů na budování a obnovu vodních zdrojů, podporu humanitárních projektů Člověka v tísni, o. p. s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii. 

Fyzické osoby (např. zaměstnanci či OSVČ) mohou odečíst ze základu daně hodnotu poskytnutých darů, jejichž hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, jejichž hodnota výše činí alespoň 2 000 Kč.