ÚvodProgramyVoda pro Afriku Kdo je dárcem a v jaké výši

Kdo je dárcem a v jaké výši

Děkujeme všem, kteří si zakoupili předměty z letošního ročníku projektu Voda pro Afrikua tím podpořili charitativní projekt na podporu vodních zdrojů v Etiopii, jejichž budování a obnovu zde dlouhodobě zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s.

Nadační fond Veolia pro projekt Voda pro Afriku zakoupil speciální edici designových karaf, skleněných lahví a ponožek, které bez zisku, a s vynaložením dalších vlastních nákladů, nákladů společnosti Veolia i partnerů akce, prodává formou benefičního prodeje (jako součást veřejné sbírky).

Předměty z roku 2020:

Pořizovací cena jedné designové karafy je 617 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každé jedné karafy za cenu 800 Kč příspěvek ve výši 183 Kč (23 %).

Pořizovací cena jedné skleněné lahve v obalu je 340 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každé jedné lahve za cenu 529 Kč příspěvek ve výši 189 Kč (36 %).

Pořizovací cena ponožek s motivem surikat je 69 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každého jednoho páru ponožek za cenu 259 Kč příspěvek ve výši 190 Kč (73 %).

Pořizovací cena dřevěné brože s motivem lva je 290 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každého jednoho kusu brože za cenu 390 Kč příspěvek ve výši 100 Kč (26 %). 

Předměty z roku 2019:

Pořizovací cena jedné designové karafy je 653 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každé jedné karafy za cenu 830 Kč příspěvek ve výši 177 Kč (21 %).

Pořizovací cena jedné skleněné lahve v obalu je 340 Kč (včetně DPH).  Kupující poskytuje při koupi každé jedné lahve za cenu 529 Kč příspěvek ve výši 189 Kč (36 %). 

Pořizovací cena ponožek s motivem surikat je 69 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každého jednoho páru ponožek za cenu 259 Kč příspěvek ve výši 190 Kč (73 %).

Výtěžek z prodeje je shromážďován na účtu 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s., dlouhodobé veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia osvědčené k tomuto účelu Magistrátem hl. m. Prahy (Sp. zn. S - MHMP /1719079/2016). Souhlas se sbírkou vydalo v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Sbírka byla zřízena za účelem získávání penězních příspěvků a darů na budování a obnovu vodních zdrojů, podporu humanitárních projektů Člověka v tísni, o. p. s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii. 

Fyzické osoby (např. zaměstnanci či OSVČ) mohou odečíst ze základu daně hodnotu poskytnutých darů, jejichž hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, jejichž hodnota výše činí alespoň 2 000 Kč.