Kde pomáháme

Etiopie - mapka míst za 1 az 11 rocnik-01

Pomoc z jedenáctého ročníku

Výtěžek ze sbírky Nadačního fondu Veolia za poslední období sbírky v roce 2020 až 30.4.2021 (574 901,- Kč) byl opět v roce 2021 využit jako součást projektu v etiopské oblasti Sidama.

Závěrečná zpráva organizace Člověk v tísni

Pomoc z desátého ročníku

Výtěžek ze sbírky Nadačního fondu Veolia za rok 2019 (924.211,- Kč) byl  využit v roce 2020 opět jako součást a pokračování projektu realizovaného v etiopské oblasti Sidama.

Jedná se o pokračování a poslední rok čtyřletého projektu (2017 – 20) financovaného Českou rozvojovou agenturou pod názvem: „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny (nově regionu) Sidama, Etiopie (SNNPR)“. Projekt se obecně zaměřuje na zlepšení zdravotního statusu a prevenci infekčních onemocnění obyvatel cílových obcí. Zlepšení hygieny a sanitace se provádí pomocí systémových změn ve zdravotnictví, během kterého se projekt zaměřuje na existující zdravotní střediska, školy a na metody změny chování. Hlavní poselství projektu je zaměřeno na kampaň za mytí rukou, udržování čistoty a používání latrín a také ochranu malých dětí před infekčními onemocněními.

Příspěvek NF Veolia vhodně doplňuje úsilí projektu zlepšit stav hygieny v oblasti tím, že jsou klíčové instituce, tedy školy a zdravotní střediska připojeny na zdroje pitné vody.

Závěrečná zpráva organizace Člověk v tísni.pdf

Pomoc z devátého ročníku

Výtěžek ze sbírky Nadačního fondu Veolia za rok 2018 (919.000,- Kč) byl využit v roce 2019 jako součást projektu realizovaného v etiopské oblasti Sidama.

Jedná se o čtyřletý projekt (2017 – 20) financovaný Českou rozvojovou agenturou pod názvem: „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)“. Projekt se obecně zaměřuje na zlepšení zdravotního statusu a prevenci infekčních onemocnění obyvatel cílových obcí. Zlepšení hygieny a sanitace se provádí pomocí systémových změn ve zdravotnictví, během kterého se projekt zaměřuje na existující zdravotní střediska, školy a na metody změny chování. Hlavní poselství projektu je zaměřeno na kampaň za mytí rukou, udržování čistoty a používání latrín a také ochranu malých dětí před infekčními onemocněními.

Příspěvek NF Veolia vhodně doplňuje úsilí projektu zlepšit stav hygieny v oblasti tím, že jsou klíčové instituce, tedy školy a zdravotní střediska připojeny na zdroje pitné vody.

Závěrečná zpráva organizace Člověk v tísni.pdf

Pomoc z osmého ročníku

Získané prostředky z veřejné sbírky NF Veolia jsme darovali Člověku v tísni. Dar je v současnosti využíván na zprovoznění vodovodní sítě ve vesnici Banko Tatatu, v jihoetiopské zóně Gedeo, oblast Gedeb, a pomáhá zejména lidem, kteří museli kvůli etnickému napětí opustit své domovy, i místním komunitám.

Člověk v tísni prostředky využije v rámci projektu financovaného evropským humanitárním fondem (ECHO) a opraví a rozšíří dosavadní hlubinný vrt, který zásobí 12 odběrných míst a pomůže tak zajistit pitnou vodu pro 7 000 lidí. Obec Banko Tatatu je útočištěm mnoha vnitřně přesídlených obyvatel, tzn. je současný počet obyvatel téměř dvojnásobný.

V oblasti Gedeo Člověk v tísni dlouhodobě působí. Od jara 2018 kvůli etnickému konfliktu muselo 960 000 lidí opustit své domovy a jsou závislí na humanitární pomoci.

Pomoc ze sedmého ročníku

Pomoc ze sedmého ročníku směřovala do zóny Sidama v jižní Etiopii, konkrétně do obce Bargo.

Na konci třetího čtvrtletí 2017 je vodovodní systém v obci již dokončený a zapojený do zkušebního provozu. Probíhají dokončovací práce jako stavba oplocení apod. Díky zavedení elektřiny a vody mohou v obci vznikat nové podniky a služby jako například truhlárna, kavárna, čajovna. Předvánočním prodejem unikátních křišťálových karaf, hrnečků a kávy s africkým motivem, jsme v loňském roce získali 770 tisíc korun. 

Zpráva organizace Člověk v tísni I Zpráva organizace Člověk v tísni II  Zpráva organizace Člověk v tísni III

Pomoc z šestého ročníku

Stejně jako v předcházejícím ročníku projektu Voda pro Afriku, byl výtěžek 600 tisíc korun využit v rámci širšího projektu "Zásobování pitnou vodou pro lokalitu Teso".

Předvánočním prodejem unikátních křišťálových karaf s africkým motivem, jsme v loňském roce získali 600 tisíc korun. Získané prostředky jsme věnovali partnerovi projektu, humanitární organizaci Člověk v tísni, na budování a opravy zdrojů pitné vody v Etiopii, kde dostupnost nezávadné pitné vody patří mezi jednu z nejhorších na světě.

Náš dar byl využit v rámci projektu „Zásobování pitnou vodou pro lokalitu Teso“, jehož cílem je během let 2014 až 2017 vytvořit kvalitní vodovodní distribuční síť v oblasti. To znamená, napojit na nové či stávající vrty kilometry dlouhá rozvodná potrubí, která budou dopravovat pitnou vodu do veřejných odběrných stojanů.

I díky naší finanční pomoci bylo položeno vodovodní potrubí v délce 5,5 km, vyvrtán vrt ke zdroji vody v hloubce 196 m, pořízeno čerpadlo dopravující vodu napovrch včetně generátoru, zbudována vodní nádrž na vyčerpanou vodu ve velikosti 100 m³ a postavena čtyři distribuční místa.

Nejen pro 4200 obyvatel města Teso, ale i pro obyvatele ze sousedních vesnic, celkem tedy pro šest tisíc lidí, znamená vybudování nových odběrných míst zlepšení zásobování pitnou vodou a významné zkrácení až několikakilometrových vzdáleností, které musí převážně ženy a děti každodenně hodiny absolvovat. Pomoc se projeví ve stabilizaci a zkvalitnění života v oblasti, a připraví podmínky pro ekonomický a sociální rozvoj.


Věříme, že má smysl pomáhat lidem v nouzi zejména v místě, kde žijí.

Teso se rozkládá v rovinném a relativně dobře přístupném terénu pro vrtnou soupravu, v nadmořské výšce cca 1 700 m. V centru města byly k dispozici jen kopané, až 81 m hluboké studny s ruční pumpou. Kromě těchto studen obyvatelé využívali dva kilometry vzdálený pramen.

Zpráva společnosti Člověk v tísni

 

Pomoc z pátého ročníku

Finanční příspěvek získaný  z 5. ročníku prodeje karaf je využíván v rámci širšího projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou (ČRA) v letech 2014 – 17 v okresu Alaba, kde Člověk v tísni buduje zdroje pitné vody pro venkovské obyvatelstvo.

Na nové či stávající vrty jsou napojované distribuční sítě, díky kterým nemusí místní obyvatelé cestovat pro pitnou vodu velkou část dne. Na studny jsou napojované kilometry rozvodných potrubí dopravujících vodu do veřejných odběrných stojanů.

Loňský výtěžek ve výši 760 tisíc korun směřoval na vybudování zdrojů vody pro vesnice Mito Dubela a Buko Timbane v okrese Alaba na jihu Etiopie, které v současné době nemají přístup k nezávadné pitné vodě do okruhu 2 až 3,5 km. Nejbližší zdroj pitné vody se nachází cca 2 km od městečka Mito, které je místní střediskovou obcí.

Prostředky byl financován geofyzikální a hydrogeologický průzkum i samotná realizace distribučního systému vodovodu.

K 30.10. bylo místní komunitou vykopáno 1 500 metrů příkopu do hloubky 80 cm a v dostatečné šířce pro vodovodní potrubí. V současné době práce pokračují a zároveň započala pokládka 6 250 metrů potrubí.

Kapacita nových vodních zdrojů je koncipována tak, aby pokryla poptávku po pitné vodě při současném růstu počtu obyvatel po dobu příštích dvaceti let.

Zpráva společnosti Člověk v tísni (dokument Adobe PDF)Zpráva společnosti Člověk v tísni

 

Pomoc ze čtvrtého ročníku

Stoprocentní finanční výtěžek získaný ze čtvrté edice projektu Voda pro Afriku ve výši 619 tisíc korun použila společnost Člověk v tísni na pokrytí nákladů výměny vodního čerpadla ve vesnici Kulufo v jižní Etiopii.

V minulosti byl pro potřeby vesnice (2.600 obyvatel) vyhlouben 220 metrů hluboký vrt poháněný výkonným generátorem. Dodával pitnou vodu i dalším  obcím, zejména ze sousedního okresu v zóně Silte, kde je vody také nedostatek. Celkem tak sloužil 4.800 lidem.

Zdroj bezchybně fungoval od roku 2001 až do počátku roku 2013, kdy selhalo čerpadlo. Pokusy o jeho opravu byly neúspěšné.

Čerpadlo se čerpáním silně mineralizované vody vysoké teploty natolik opotřebilo, že ho bylo nutné vyměnit.

Tato investice byla nad síly místních. Obec, okresní vodní úřad a Člověk v tísni se dohodly, že nové čerpadlo, jeho výměna a s ní související náklady budou pokryty  prostředky získanými v rámci projektu Voda pro Afriku NF Veolia. Současně s výměnou čerpadla byl provedena instalace nového generátoru, nové rozvodové skříně a vyměněny přívodní a napájecí kabely. Postaven byl i nový stojan se šesti kohouty a napájecí žlab pro zvířata. Pitná voda pro cca 4.800 lidí je nyní opět zajištěna,“ sdělil Jan Faltus, koordinátor programu Voda a hygiena, Člověk v tísni. 

Nové kanystry na vodu

Výtěžek z prodeje karaf čtvrtého ročníku navýšila společnost Veolia o 160 tis. Kč za rozeslaná PF. Tyto prostředky byly využity na nákup a distribuci kanystrů na vodu pro nejchudší rodiny. 

V prosinci 2014 proběhla distribuce 4 000 kanystrů pro 2 400 rodin v jižní Etiopii. Kanystry dostali obyvatelé vesnic Tepa a Fango Humbo. V celé oblasti trpí místní lidé nedostatkem pitné vody. Proto Člověk v tísni vybudoval vodovodní systém, který přivádí životodárnou tekutinu ze vzdálených pramenů. Cesta pro vodu se pro místní o hodně zkrátila – dříve pro ní chodili pěšky 7 kilometrů, nyní je to jen 1,5 kilometru.

Aby měli lidé v čem vodu dopravovat, dostali ti nejpotřebnější díky daru Veolie vždy v závislosti na velikosti rodiny celkem 4 000 kanystrů. Díky tomu mají teď více nádob, se kterými pro vodu chodí, a tak nemusí doplňovat zásoby tak často. Vodu v kanystrech dopravují převážně na oslících, většinou je to práce pro děti. Nyní stráví cestou pro vodu mnohem méně času a mohou se více věnovat škole.

Zpráva společností Člověk v tísni

 

Pomoc z třetího ročníku

Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice činil 375 tisíc Kč a byl opět použit na opravu vodního vrtu na etiopském venkově.

"Prostředky na podporu zajištění zdrojů nezávadne pitne vody byly využity v navaznosti na širší, dlouhodobé aktivity Člověka v Tísni, které jsou v daných lokalitách vedeny v ramci projektu „Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba“ financovaném Českou rozvojovou agenturou. Realizači tým tak mohl využít zázemí kancelaře a týmu místních zaměstnanců, který dlouhodobě působí v okrese Alaba a vynaložene prostředky tak mohly být bezezbytku využity pouze pro příme aktivity, bez zatížení provozními náklady," říká Jan Faltus koordinátor pro Etiopii z Člověka v tísni, o.p.s.

Zpráva společnosti Člověk v tísni (dokument Adobe PDF) Zpráva společnosti Člověk v tísni

 

Pomoc z druhého ročníku

Finanční výtěžek získaný z prodeje designových karaf druhé edice ve výši 385 tisíc korun použila společnost Člověk v tísni na pokrytí nákladů opravy vodního vrtu ve vesnici Gururo Bucho v okrese Alaba.

Více než polovina obyvatel v této oblasti nemá přístup k nezávadné vodě. Pro vodu dochází většinou k řece a povrchovým nechráněným zdrojům, které navíc pravidelně v určitých obdobích roku vysychají. Ženy a děti pro ni chodí ke studnám vzdáleným dvě až tři hodiny cesty.

Bližší informace poskytla společnost Člověk v tísni:

Dostupnost pitné vody pro obyvatele oblasti Alaba v Etiopii je kolem 43 %. Vodu je nutné čerpat z vrtů ponornými čerpadly, poháněnými generátory. Etiopský tým Člověka v tísni právě opravil, také i díky finanční podpoře společnosti Veolia Voda, jeden z nefunkčních vrtů v odlehlé vesnici Gurura Bucho. Vrt od srpna 2012 přivádí pitnou vodu pro více než 5 500 vesničanů.

Zpráva společnosti Člověk v tísni (dokument Adobe PDF)Zpráva společnosti Člověk v tísni

 

Pomoc z prvního ročníku

Společnost Člověk v tísni použila 450 tisíc korun z první edice karaf (2010/2011) na stavbu vodních zdrojů, hlavně lapačů vody, pro školy postavené Člověkem v tísni v Regionu jižních národů a národností v Etiopii. Střešní lapač vody spolu s opravou studny u školy Chefe Konbo byly dokončeny k 1. srpnu 2011. Do místní školy chodí 508 studentů, kteří dříve neměli v okolí žádný zdroj vody. Dále byly postaveny lapače vody u škol Anja Goro a Argada.

Zpráva společnosti Člověk v tísni. (dokument Adobe PDF)Zpráva společnosti Člověk v tísni