ÚvodProgramyVoda pro Afriku Karafy vydělávají na vodu v Africe

Karafy vydělávají na vodu v Africe

Voda pro Afriku

27. února 2013

Do ceny vody v Praze se promítá mj. zvýšené nájemné, které platí provozovatel - Pražské vodovody a kanalizace městské firmě Pražské vodohospodářské společnosti, která provádí investiční akce. Nájem v roce 2013 vzroste o 19,76 % a bude činit přes dvě miliardy korun.

Z důvodu zvýšení investic do zastaralé vodovodní a kanalizační sítě, došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného o 11,07 %. Od ledna zak platí Pražané za 1 m3, tj. 1000 litrů vody 64,65 Kč bez DPH.

Cena vody v Praze je stále pod průměrem velkých českých a moravských měst. V této ceně jsou započítány veškeré služby spojené s výrobou a dis­tribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadní vody. Voda z vodovodu patří stále k nejnižším položkám ve spotřebním koši (1,2 % z výdajů domácností v Praze).

Cenu vodného a stočného je možné rozdělit do čtyř hlavních kategorií – náklady na výrobu, na distribuci, na odvádění odpadních vod a náklady na čištění. Samotné náklady spojené s výrobou vody nejsou ve srovnání s její distribucí tak vysoké. Praha má velmi členitý terén, je rozdělena dokonce do 160 tlakových pásem, a proto je distribuce nákladnější. Ve vodárenství obecně platí, že přibližně 70 % nákladů jsou náklady fixní a je nutno je vynaložit bez ohledu na objem dodané nebo vyčištěné vody.

Vůbec největší nákladovou položkou je nájemné, které stanovuje vlastník vodohospodářské infrastruktury. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jsou provozovatelem, vlastníkem vodohospodářského majetku je Hl.m. Praha a jeho správcem Pražská vodohospodářská společnost (PVS).

V Praze nájemné představuje téměř 40 % všech nákladů. Prostředky na investice PVS získává z nájemného, které mu PVK každoročně platí, v roce 2013 to budou 2 miliardy. Kč Další významnou položkou jsou opravy, které jsou vzhledem ke stáří sítě a obecně vodohospodářského majetku čím dál nutnější. Infrastruktura dožívá a obnova postupuje pomalu.

Dalších 375 tis. korun putuje na opravy etiopských studní

Veolia Voda a Nadační fond Veolia již potřetí uspěly s charitativním prodejem designových karaf na vodu z křišťálového skla. Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice ve výši 375 tisíc Kč putuje na konto veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni.

Výtěžek benefiční akce je určen na uskutečnění projektu Voda pro Afriku. Ten již třetím rokem pomáhá financovat opravy a budování vodních zdrojů v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni. I letošní výtěžek bude použit na opravu vodního vrtu na etiopském venkově. Tři ročníky projektu přinesly již 1 210 000 Kč.

Pomoc pro tisíce chudých vesničanů

Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené závadnou vodou zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem Voda pro Afriku se snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke zlepšení této situace.

„Lidé jsou mnohde na etiopském venkově odkázáni na povrchovou a dešťovou vodu, která se sbírá ve velkých kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná. Jsme rádi, že výtěžek z prodeje karaf bude opět použit právě na opravu vodního vrtu, aby další lidé měli čistou a nezávadnou vodu. Děkujeme veřejnosti za zájem o náš projekt a projevenou solidaritu s potřebnými,“říká Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu společnosti Veolia Voda pro ČR. Jan Kamenický, ředitel společnosti Člověk v tísni k tomu dodává: „Veolia Voda a Nadační fond Veolia podpořily projekt Člověka v tísni významnou částkou již potřetí. Díky benefičnímu prodeji karaf budeme moci opravit poškozený vodní vrt v suché oblasti na jihu Etiopie.“

Potěšení z vícenásobné pomoci

Organizátoři projektu společně s jeho partnery a zákazníky, kteří si karafy koupili, mohli zažít potěšení z vícenásobné pomoci. „Především opět pomůžeme v Etiopii, podpořili jsme společnost Člověk v tísni, která tam naši společnou pomoc zrealizuje. Přidanou hodnotou naší třetí prodejní akce byl výběr netradičních prodejních míst v Praze, Brně a Ostravě. Mnozí si karafu zakoupili přímo, ušetřili tím za poštovné, a mohli tak podpořit svou návštěvou třeba skvělou chráněnou kavárnu či charitativní obchůdek. V neposlední řadě jsme opět dali příležitost pomáhat i lidem s postižením, kteří se podíleli na balení a expedici karaf zasílaných našim krátkodobým nadačním e-shopem,“ představuje Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia, jak byl projekt realizován.

Kde působí Člověk v tísni

Konkrétní dopad a význam této pomoci doplňuje Jan Faltus, koordinátor pro Etiopii z Člověka v tísni: „Význam intervence spočívá především v tom, že nezávadná voda snižuje počet průjmových onemocnění, která u dětí do pěti let mohou způsobit i smrt. Opravou zdroje také významně snížíme pěší vzdálenosti a čekací dobu pro obyvatele Alaby, kteří dopravou vody do domácností tráví velkou část svého času.“ Člověk v tísni vybírá konkrétní lokality v rámci oblasti Alaba, kde působí již osm let a usiluje především o dlouhodobou správu vodních zdrojů včetně jejich oprav. V Alabě je 40 hlubinných vrtů, z toho je přibližně čtvrtina nefunkčních. „Na výběru velkokapacitních studen k opravě se podílí svým doporučením místní administrativa, která disponuje seznamem vesnic, které nemají přístup k pitné vodě. Člověk v tísni pak toto doporučení porovná s vlastním průzkumem. Finální rozhodnutí probíhá společně s místním i regionálním vodohospodářským úřadem. Výběr lokalit proběhne v prvním čtvrtletí, opravy budou hotovy do konce roku 2013,“ vysvětluje, jak jsou studny k opravě vybírány, Jan Faltus.

Autor: Jiří Kučera

Převzato: http://stavitel.ihned.cz/