ÚvodProgramyStále s úsměvemVideoVIDEO: Workshop k programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

VIDEO: Workshop k programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Video | Stále s úsměvem | Archiv článků

19. listopadu 2018

Nadační fond Veolia uspořádal koncem října v pořadí již čtvrtý workshop ke svému programu Stále s úsměvem - Aktivně po celý život.

Cíl workshopu, na němž se setkali zástupci organizací podpořených zejména ze 4. ročníku programu s nadačním týmem a s dlouhodobými partnery programu, byl naplněn ke spokojenosti účastníků.

Jen času bylo opět méně, než by všichni přítomní využili k podrobnějšímu prezentování projektů, předání všech zkušenosti z praxe, k diskusi o názorech odborníků. I tak si ale odnášeli inspiraci a podněty pro uskutečňování svých budoucích projektů přispívajících ke zvyšování kvality života seniorů, mezigeneračnímu soužití a k edukaci veřejnosti týkající se přístupu ke generacím dříve narozených.