ÚvodProgramyStále s úsměvemTematické okruhy podpory projektů

Tematické okruhy podpory projektů

1. Podpora vzdělávání, sportovních a zájmových aktivit v komunitním prostředí.

Cílová skupina - aktivní senioři-jednotlivci, aktivní senioři v zájmových i vícegeneračních skupinách/spolcích apod.

A. SENIOŘI SE VZDĚLÁVAJÍ A KOMUNIKUJÍ

Vzdělávání se zaměřením na informační a komunikační technologie (kurzy, individuální vzdělávání apod.), odborné vzdělávání v různých oborech a vědních disciplínách (např. univerzity třetího věku, tréninky paměti apod.)

B. SENIOŘI SPORTUJÍ

Sporotvní a pohybové aktivity (v komunitě - na místní úrovni, na regionální i celostátní)

C. SENIOŘI A JEJICH ZÁLIBY

Zájmové činnosti (hobby aktivity, spolky apod.)

Prioritou jsou aktivity A a B.

 

2. Poskytování a rozvoj terénních sociálních a pečovatelských služeb v domácnosti seniorů a služeb podporujících pečující rodiny

Cílová skupina - senioři žijící doma - se sníženou soběstačností, se závislostí, s narušenou komunikační schopností; pečující rodiny a rodinní příslušníci

A. TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

B. AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - DENNÍ STACIONÁŘE

Včetně dobrovolnické činnosti a podpory a vzdělávání pečujících osob (A i B).

 

3. Podpora edukace a informování odborné i široké veřejnosti týkající se seniorů a mezigeneračního soužití.

Cílová skupina - odborná a široká veřejnost, různé skupiny, organizace, instituce apod.

A. MEZIGENERAČNÍ PROJEKTY

Dlouhodobé i jednorázové projekty podporující mezigenerační spolupráci s důrazem na aktivní zapojení účastníků včetně zaměstnávání a dobrovolnictví seniorů

B. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY V OBORU A PŘEDNÍMI ORGANIZACEMI, INSTITUCEMI

K podpoře kvality a rozvoje služeb pro seniory (konference, publikace, stáže)

C. OSVĚTOVÉ AKCE

Výstavy, programové dny pro rodiny, širokou veřejnost apod.