ÚvodProgramyStále s úsměvemSenioři díky programu Stále s úsměvem nebyli (jen) doma

Senioři díky programu Stále s úsměvem nebyli (jen) doma

Stále s úsměvem | Archiv článků

26. března 2020

V posledních týdnech se náš život změnil téměř ze dne na den. A postihlo to nás všechny! Senioři, kteří navíc patří k těm nejohroženějším skupinám potřebujícím maximální ochranu, nejsou výjimkou. Ještě před několika týdny jsme přispívali prostřednictvím našeho seniorského programu Stále s úsměvem k tomu, aby senioři „nebyli jen doma“. Teď se všechny organizace, kterým pomáháme, snaží o pravý opak.

Podívejte se s námi na to, co ještě minulý měsíc zažili senioři díky spolku Stáří s aktivní tváří a Regioklubu v Přerově. Přejme si společně, aby to zase brzy bylo možné, i když velmi pravděpodobně “nevstoupíme do téže řeky.“

„My jsme všichni v první řadě!“ Takovými slovy vyjadřovali svou radost ti, kteří seděli v sobotu 22. února hned pod podiem v Hudebním divadle v Karlíně na odpoledním představení muzikálu Čas růží s písněmi Karla Gotta. Vděk, dojetí a přetrvávající pocit, že neuvěřitelné se podařilo, zažilo 24 seniorů, ve věku 80 až 93 let, kteří usedli do sedadel první řady. Obsadili ji celou.  Muzikál se všemi jeho aktéry měli jako na dlani a užili si ho do posledního taktu. Běžné ceny za takové vstupenky představují pro tuto věkovou skupinu dnes už nedosažitelné výše. Navíc peníze nejsou tou jedinou překážkou. A přesto se to podařilo. Díky pár lidem, kterým to prostě není jedno. Spojili se v tým a každý přispěl, jak uměl - nápadem i penězi,“ říká Mgr. Bára Hornychová, předsedkyně pražského spolku Stáří s aktivní tváří, který celoročně svým projektem JEDEME VEN! přináší podobnými akcemi radost seniorům z více než 10 pobytových zařízení v Praze.

Nadační fond Veolia finančně podporuje aktivity spolku od jeho založení. Projekt je zaměřený na ty, kdo se sami bez pomoci VEN už nemohou vypravit, zejména kvůli svým pohybovým omezením. „Jde o staré křehké lidi v tom nejstarším věku až do 96 let, kteří žijí trvale v seniorských domovech. Pohybují se převážně s holemi, chodítky či na vozíku a jsou dnes závislí na pomoci druhých. A přesto tu stále najdete lidi plné optimismu, duševní aktivity, zájmu o dění kolem a vděku. Není ale v možnostech běžného provozu domova vzít seniory třeba na fotbalový zápas, který celý život milovali nebo do divadla, kam dříve běžně chodívali. Proto je tu už třetím rokem speciální projekt pro tyto lidi,“ dodává paní Hornychová. Jsme rádi, že do této zatím poslední akce se zapojily jako dobrovolnice i naše 2 kolegyně z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. Více o činnosti spolku se můžete dozvědět v našem loňském videu.

Aktuálně spolek „nuceně“ zastavil svou činnost. Jeho předsedkyně Bára Hornychová reagovala na oslovení jednoho z pražských domovů, jehož seniorům spolek pod jejím vedením pomáhá, a nastoupila sem v krizové situaci na přechodnou dobu jako sestřička. Za daných mimořádných podmínek je práce s křehkými seniory mimořádně vyčerpávající. Pomáhat jim, aniž byste se jich dotýkali, pracovat v rouškách apod., kdy vás ani nepoznávají … a kdy je nemohou navštěvovat jejich blízcí!

Vloni na podzim jsme podpořili nový projekt v Přerově. Jde o vybudování Regioklubu při ZŠ Velká Dlážka s nabídkou volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory z Přerova a blízkého okolí, podporou mezigeneračního soužití a dialogu (keramická dílna, kurz trénování paměti, mezigenerační akce, spolupráce s domovem pro seniory). Před Vánoci v nové keramické dílně společně tvořili senioři a děti ze školy keramické dárky nejen pro své blízké, ale také pro seniory z blízkého Domova seniorů. „Začátkem února byl zahájen dvouměsíční základní kurz trénování paměti, který měl zahrnovat celkem 8 lekcí, ale kvůli aktuální situaci musel být k velké lítosti všech zúčastněných přerušen,“ říká s povzdechem Mgr. Jana Štefanová, koordinátorka klubu a učitelka základní školy. Kurz se těšil velkému zájmu jeho frekventantů, jak dokládá měsíc stará reportáž přerovské kabelové televize.

P1010237 IMG_9343

P1010258 IMG_9341

Přejeme oběma organizacím, a nejen jim, ale nám všem, aby takováto dnes nedosažitelná kvalita života, byla po čase zase dostupná a normální. Většina z nás hledá řešení, jak dnešní situaci zvládat, a mnozí z nás i způsoby, jak nově v současných podmínkách pomáhat.

Nové možnosti pomoci našel například i spolek Moudrá Sovička, který je partnerem našeho programu Stále s úsměvem se zaměřením na podporu uživatelských dovedností seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Populární individuální poradenství Hodinový ajťák pomáhající s mobilními telefony, tablety i počítači, nemá nyní osobní formu, ale je řešeno prostřednictvím e-mailů, skype, whatsappu, telefonu. Podmínky pro poradenství by mohlo výrazně zlepšit vydání speciální licence pro Team Viewer (Optimalizovaný modul pro okamžitou podporu vzdáleného počítače, tablet, chytrého telefonu), na kterou předseda spolku Ing. Tomáš Hubálek aktuálně čeká. Pak ji nabídne i seniorům z přerovského Regioklubu, kteří už v těchto dnech získali možnost využít služeb Hodinového ajťáka.