ÚvodProgramyStále s úsměvemS vodou za vodou od Vltavy k Labi

S vodou za vodou od Vltavy k Labi

Stále s úsměvem

21. října 2015
Každý určitě rád slaví, jak svátky osobní a rodinné, tak i třeba svátky jara, Vánoce i svátky naší republiky. My trošku dříve narození jsme měli 1. října svůj mezinárodní svátek, jehož oslavu nám zpříjemnil Nadační fond Veolia, který pro nás zorganizoval celodenní výlet. ... popisuje výlet jedna z jeho účastnic paní Skořepová, klientka Společenského aktivizačního centra pro seniory Prahy 9.

 

Počasí bylo jako vymalované, byl krásný slunečný den a nálada všech výborná.

Společně s naší organizátorkou Andreou a s dobrovolníky společnosti Veolia jsme vyrazili luxusním autobusem na návrší nad řeku Labe, na bývalé panství Hradiště, kde dnes je malá obec Kuks, jejímž protějškem na jižním svahu je rozlehlá hospitální budova s mohutným kamenným kostelem a řadami alegorických soch barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Cestu do areálu nám trošku znesnadnily schody, ale dle rady  "nepočítejte ty schody“ jsem je zdolali. Poté jsme si s průvodkyní prohlédli celý areál, hospitál, kostel i lapidárium 23 soch představujících 12 ctností a 11 neřestí. Rozloučili jsme se prohlídkou lékárny, kam jsme mnozí do velkých hmoždířů hodili drobný peníz a koupili si tak rok života. Areál byl vyhlášen v roce 1995 národní kulturní památkou.

Dalším příjemným místem, kam jsme byli pozváni, byla restaurace U Slunce ve Dvoře Králové na Labem s příjemným interiérem a velmi dobrým obědem. Během oběda jsme stihli vyplnit „test paměti“ z návštěvy Kuksu. Jestli jsme si zapamatovali, kdo Kuks založil, kolik bylo soch a v jakém stylu sochař tvořil apod. Rozesmála nás i možnost jedné z odpovědí, že Kuks založil kromě Františka Antonína Šporka i František Ringo Čech.

Odpoledne jsme pokračovali návštěvou Přehrady Les Království. Tato přehrada dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním je přehrada jednou z nejkrásnějších v celé České republice a  v roce 1964 byla prohlášena národní technickou památkou. I o  této památce jsme vyplnili krátký test. Otázky byly zapeklité, ale většina odpovědí byla správná. Nastalo velké losování a 5 výherců z prvního kvízu obdrželo knihu Nicholase Wintona „Loterie života“.  I za vyluštěný test Les Království bylo pět luštitelů odměněno CD Lucie Bílé.  Domů jsme se dostali až k večeru.

Děkujeme  za příjemný a úsměvný den i za malý dárek a fandíme  Veolii a jejímu nadačnímu fondu.

Na fotografie z výletu na Kuks se můžete podívat zde.