ÚvodProgramyStále s úsměvemRozhovory s podpořenými organizacemiTísňová péče organizace Život 90 už zachránila stovky seniorů

Tísňová péče organizace Život 90 už zachránila stovky seniorů

Rozhovory s podpořenými organizacemi | Video

1. prosince 2021
Nezisková organizace Život 90 je průkopníkem služby tísňové péče v České republice. Od spuštění linky v roce 1992 využilo službu zhruba 20 000 klientů a klientek. Jak služba konkrétně funguje nám v rozhovoru popsala Barbora Valová z organizace Život 90.
(27.11.2021, portál i60)

Během dvaceti let se výrazně vylepšily technologie, které službu zajišťují. Můžete krátce popsat, jak vaše současná zařízení konkrétně fungují?
Služba Tísňové péče nabízí klientům a klientkám díky speciálnímu zařízení nepřetržitou hlasovou komunikaci a pomoc v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo při jiné krizové situaci, například když upadnou a nedokáží sami vstát nebo když se při pádu zraní. O nouzové situaci se dispečink služby Tísňové péče dozví prostřednictvím stisknutí tlačítka, které mají klienti a klientky neustále u sebe, nebo prostřednictvím čidla umístěného v domácnosti. Pokud čidlo dlouho nezaznamená pohyb, samo upozorní dispečink. Dispečeři se poté s klientem nebo klientkou spojí, aby zmapovali situaci. Pokud se nedaří navázat kontakt, zprostředkují pomoc blízkých nebo složek záchranného systému. Pracovníci dispečinku zůstávají s klienty a klientkami ve spojení až do vyřešení krizové situace a aktivně reagují na případné změny či nečekané překážky.

Co když technika selže?
Zařízení Tísňové péče ŽIVOTa 90 jsou velmi dobře zabezpečená proti selhání, abychom riziko, že se s námi klienti a klientky v nouzi nebudou moci spojit, eliminovali na minimum. Předně jsou naše zařízení napojena na záložní baterii. Pokud by tedy došlo k výpadku elektrického proudu nebo bylo zařízení omylem vypojeno ze zásuvky, záložní baterie zajistí provoz až na dalších 48 hodin. O odpojení zařízení od elektrického proudu se automaticky dozvíme a můžeme situace obratem řešit. Náš systém je navíc chráněn proti výpadkům serveru a sám hlídá stav baterií v tlačítku a v čidle. Pokud tedy zjistíme, že se baterie vybíjejí, náš technik provede včas výměnu. Naše zařízení fungují přes SIM kartu, nejsou tedy napojena na pevnou telefonní linku, takže ani výpadek v této síti nás neohrozí. Služba Tísňové péče ŽIVOTa90 navíc nabízí nonstop servisní pohotovost, takže jsme kdykoli schopni vyřešit nejrůznější problémy s technikou, a to nejpozději v řádu hodin. Nestává se proto, že by nám zařízení z ničeho nic přestala fungovat.

A0018758_1800px.jpg

Na váš projekt tísňové péče poskytl finanční prostředky Nadační fond Veolia. Na co konkrétně peníze využijete?
Finanční prostředky z Nadačního fondu Veolia nám umožňují pořizovat nová zařízení tísňové péče. Díky tomu se můžeme dále rozrůstat ve Středočeském kraji a můžeme udržet v bezpečí více seniorů a seniorek. Této podpory si velice vážíme.

Praha a Středočeský kraj jsou zřejmě nejsilnějšími lokality, ve kterých službu poskytujete. Působíte ještě i v jiných krajích, kde?
Kromě Prahy a Středočeského kraje působíme především v Jihočeském a Pardubickém kraji. Klienty a klientky máme ale například také v Ústeckém kraji nebo kraji Vysočina.

Předpokládám, že za ta dlouhá léta, kdy službu tísňové péče poskytujete, pomohla desítkám lidí zachránit život. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad klienta, který vděčí tísňové péči za zachráněný život?
Takových příběhů máme opravdu hodně. Typicky vyjíždíme k situacím, kdy klienti či klientky upadnou a nejsou schopni sami vstát. Může se stát, že v této situaci u sebe klienti zrovna nemají SOS tlačítko a podezřelou situaci nám nahlásí až čidlo pohybu, které dlouho nezaznamenalo pohyb v domácnosti. Bez naší pomoci by mnoho z těchto příběhů skončilo špatně. Nedávno jsme například pomohli osmdesátileté paní z Prahy, která upadla pod otevřeným oknem na studenou kachličkovou podlahu. Shodou okolností na sobě zrovna neměla náramek s SOS tlačítkem, takže si nemohla přivolat pomoc. Čidlo pohybu však zaznamenalo déle trvající neaktivitu v domácnosti a automaticky zalarmovalo náš dispečink. Ten přes hlasovou ústřednu klientku zkontaktoval hlasitým hovorem a ta nám popsala, co se stalo. Vyslali jsme proto ke klientce domů výjezdovou službu spolu s klíči, které měla u nás uložené. Klientka byla zesláblá a prochladlá, ale naštěstí jsme dorazili včas.

Pokud by někdo měl zájem o vaši službu tísňové péče, kam, na koho se může obrátit?
Zájemci se mohou ozvat přímo na telefon 222 333 546, napsat e-mail na adresu tisnovapece@zivot90.cz nebo se podívat se na naše nové webové stránky www.tisnovapece.cz. Tam se zájemci dozvědí veškeré informace, mohou vyplnit kontaktní formulář a my se jim ozveme a zodpovíme případné dotazy nebo se rovnou domluvíme na zavedení služby.

Kolik vlastně služba tísňové péče klienty stojí?
Noví klienti a klientky platí poplatek za instalaci služby 2000 Kč v Praze a 3000 Kč v ostatních regionech. Dále se platí měsíční paušál ve výši 550 Kč. Na ten je ale možné čerpat příspěvek na péči. S jeho vyřízením také rádi pomůžeme.

A0014695_1800px.jpg

Službu tísňové péče nabízí už desítky nejrůznějších organizací a společností. Podle jakých kritérií by si měli klienti službu vybírat? Jak poznat, že jde o dobře fungující službu a technologii?
Poskytovatelů tísňové péče existuje celá řada, ale ne všechny fungují stejně dobře a nabízejí stejné typy služeb. My jsme hrdí na to, že nefungujeme ani zdaleka pouze jako zprostředkovatel těchto zařízení, ale poskytujme komplexní služby pro naše klienty a klientky. Už jen díky tomu, že organizace ŽIVOT 90 provozuje další služby pro seniory a seniorky, jsme schopni klienty a klientky jednoduše propojit s odděleními, která jim mohou být užitečná. Na našem dispečinku máme odborný personál a umíme poradit v mnoha záležitostech. Kontakty s klienty a klientkami v rámci zavedení naší služby probíhají vždy osobně, chceme totiž poznat je a prostředí, ve kterém žijí. Jakmile službu zapojíme, následně u nich v domácnosti ověřujeme funkčnost připojení a slyšitelnost komunikace v prostoru. Po zavedení služby navíc zůstáváme v pravidelném kontaktu, většinou si voláme jednou týdně a povídáme si o tom, jak se jim daří. Co se týče technických výhod Tísňové péče ŽIVOTa 90, naše služba využívá zařízení certifikovaná přesně pro tento typ péče. Tato zařízení aktuálně úspěšně fungují v desetitisících severských domácností. Jak už zaznělo dříve, naše zařízení nabízejí zabezpečení proti nejrůznějším výpadkům. Jsme k dispozici nonstop, včetně servisní pohotovosti. V některých regionech disponujeme svou vlastní výjezdovou službou. Nabízíme také možnost uložení klíčů od bytu u nás na dispečinku, nebo na jiném dostupném místě. Naši službu tedy zajišťujeme komplexně od technických záležitostí a osobního kontaktu, až po samotné řešení krizových situací. To rozhodně není standardem u jiných služeb tohoto typu.