Senioři se moderních technologií nebojí

Rozhovory s podpořenými organizacemi | Video

1. prosince 2021
Senioři se moderních technologií nebojí, říká Tomáš Hubálek z organizace Moudrá sovička
(22.11.2021, portál i60)
Moudrá Sovička od roku 2015 učí seniory pracovat s chytrým telefonem, tabletem i počítačem a provozuje službu Hodinový ajťák.
 

"Za těch šest let jsme pomohli se správným a bezpečným používáním zařízení více než šesti tisícům seniorů," říká zakladatel neziskové organizace Tomáš Hubálek.

Co především seniory učíte, o co konkrétně mají největší zájem?
Největší zájem je o proniknutí do problematiky základního používání chytrých telefonů a tabletů, cílem je hlavně překonat určitý strach z toho, že něco na daném zařízení zkazím nebo ho dokonce rozbiju. Proto ukazujeme základní práci se zařízením. Dále je zájem o to, jak např. smazat kontakt, sms zprávu, seniory také zajímá možnost vyfocení fotky a poslání přes aplikace jako je například Whatsapp, hodně oblíbené aplikace jsou také mapy.cz, google lens a Záchranka, kterou jsme např. v letošním roce pomohli instalovat více než tisíckrát.

Jak podle vás moderní technologie pomáhají či mohou pomoci seniorům?
Nové technologie dnes seniorům pomáhají v komunikaci se svými blízkými prostřednictvím e-mailu, sms či třeba aplikace whatsapp, nebo formou klasického telefonování. Postupně se pouštějí i do mobilního bankovnictví, používání aplikací map, které jim pomáhají orientovat se v prostoru, naplánovat si výlet. Čím dále více seniorů, také postupně začíná objevovat výhody internetového vyhledávání a vyhledávání např jízdních řádů. Např. aplikace Záchranka jim zase pomáhá cítit se více bezpečně, když jsou sami. Když to shrnu -  v roce 2015 jsme učili pravé a levé tlačítko myši, dnes se učíme jak poslat hlasovou zprávu přes whatsapp nebo jak si najít bod zájmu na mapě. Takže jdeme správnou cestou.

Mnozí starší lidé se moderních technologií bojí. Musíte je někdy přesvědčovat, že obavy nejsou na místě a že i ve vyšším věku se dá jednoduše naučit základním počítačovým dovednostem?
Díky rychlému rozvoji technologií a služeb jsou senioři tlačeni do toho, aby dříve nebo později dané zařízení začali používat. Ať je to notebook, PC, chytrý telefon, tablet nebo chytrá televize. Jsem velmi rád, že se senioři technologií a služeb postupně přestávají bát a mají zájem se jim pověnovat. Důležité pro ně je, že mají možnost se na někoho obrátit, ať z rodiny, blízkých nebo místních spolků. My se potkáváme s aktivními seniory, takže je nemusíme přesvědčovat, aby se do toho pustili, spíše se věnujeme tomu, aby si udělali určité návyky, jak správně a bezpečně zařízení ovládat. Na věku nezáleží, příkladem je paní Marie, které je 96 let a technologií se nebojí. 

Nadační fond Veolia finančně podpořil váš nový projekt s názvem DigiSen – Digitální infrastruktura pro seniory. O co jde, můžete projekt více představit?
DigiSen cílí na zlepšení digitální gramotnosti seniorů a vybudování nové digitální infrastruktury pro zajištění digitálního vzdělávání pro seniory napříč celou Českou republikou a bez ohledu na adresu bydliště seniora a digitálního asistenta. V rámci digitální infrastruktury je uvažováno o vytvoření webové služby, která umožní jednoduše propojit seniory a Digitální asistenty (ajťáky) v rámci adresy bydliště, jejich dotazu, typu zařízení a finančních možností. Hlavním smyslem projektu je zajistit profesionální, lidskou, trpělivou a individuální pomoc seniorům s používáním digitálních a informačních technologií v rámci celé České republiky. Díky projektu pomůžeme seniorům správně ovládat různá zařízení a služby, rozvíjet informatické myšlení, digitální gramotnost, budou mít na blízku svého Digitálního asistenta, budou společensky aktivní, budou moci zůstat déle ve svém přirozeném prostředí, budou v kontaktu s obcí, městskou částí, nemocnicí, nebudou se cítit tolik sami, budou umět ovládat internetové bankovnictví, ušetří peníze a v neposlední řadě se budou potkávat s mladší generací a předávat si vzájemně své zkušenost a příběhy, mohou se z nich stát třeba blogeři a youtubeři, kteří umístí své zkušenosti/příběhy na internet pro další generace. Budou moci lépe reagovat na události spojené s COVIDem.

Je tedy cílem projektu to, aby lidé v seniorském věku si mohli najít nové kontakty, nové přátele a komunikovat mezi sebou?
Hlavním cílem projektu DigiSen je mít postupně v každé obci Digitálního asistenta, který bude pomáhat seniorům s používáním jejich zařízení, ať proto, aby mohli být v kontaktu se svými blízkými nebo komunikovat mezi sebou.

Jak vlastně vyhledáváte vaše klienty? Oslovujete například seniorské kluby, anebo se mohou senioři přihlásit o vaše služby sami?
V rámci celé České republiky postupně hledáme ambasadory/reprezentanty z řad měst, obcí, klubů seniorů, knihoven, kteří nám pomáhají s kontaktováním seniorů v daném místě a informovat je o možnosti vzdělávat se v oblasti nových technologií a služeb. Mohou nás také kontaktovat i senioři samostatně, ale tam může být více složité naplánovat společnou akci v dané obci. Většinou vyrážíme do akce, když máme v dané obci nebo městě 12 až 15 seniorů se zájmem o vzdělávání.

Jaké jsou ceny služeb, které seniorům poskytujete?
Ceny služeb se stanovují podle programů našich partnerů (Nadační fond Veolia, Nadace Vodafone, Nadace ČEZ, městské části Praha, Brno a další), kteří vnímají důležitost vzdělávání seniorů v oblasti nových technologií a služeb a rozhodli se s námi spolupracovat. Díky těmto partnerům jsou většinou služby pro seniory zdarma nebo s nějakou symbolickou částkou, například ve výši 50 Kč. Vždy seniory informujeme, zda je akce pro ně zdarma nebo v jaké výši.

I vaši službu a kontakt s klienty jistě poznamenala pandemie koronaviru. Jak moc ovlivnila vaši práci a musel jste vaše služby kvůli pandemii nějak upravovat – třeba nabízet onliny kurzy místo osobních setkání?
Ano ovlivnila, na jaře roku 2020 jsme museli všechny naše služby přesunout do online prostoru, ať už šlo o pořádání seminářů na dálku, tak i individuální pomoci. Musím zpětně říci, že se díky již dobré orientaci části seniorů v nových technologiích a službách dařilo seniory připojit na dálkové vzdělávání, část zájemců jsme museli více navigovat a např. přes email nebo telefon jim pomáhat s tím, jak si nastavit své zařízení, aby jim fungovalo na dálku. Tuto zkušenost využíváme i nyní, kdy v případě, že se nám např. ozve 10 seniorů z různých částí České republiky, tak je propojíme přes seminář na dálku. Závěrem musím dodat, že senioři mají stále největší zájem o prezenční výuku, která má i sociální aspekt společenského setkávání.

Více o projektu DigiSen se můžete dozvědět prostřednictvím tohoto videa: