ÚvodProgramyStále s úsměvemPodporujeme zapojení seniorů do digitálního světa

Podporujeme zapojení seniorů do digitálního světa

Stále s úsměvem | Archiv článků

20. března 2019

Ve dnech 20.-21.3. probíhaly v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p. o. dvě vzdělávací akce. Obě nabízely zájemcům z řad seniorů a uživatelů informačních a komunikačních technologií - tabletů, chytrých mobilních telefonů i počítačů - možnost rozšířit si své znalosti a dovednosti v této oblasti.

Konal se zde intenzivní třídenní vzdělávací kurz Senioři komunikují, který již řadu let pořádá Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Kromě toho mohli senioři využít i individuální poradenství nabízené prostřednictvím služby Hodinový ajťák, které stejně jako kurz odborně zajišťuje a realizuje Ing. Tomáš Hubálek, předseda spolku Moudrá Sovička.

Obě akce byly finančně podpořeny prostřednictvím našeho nadačního programu Stále s úsměvem. Ten  si klade za cíl přispívat ke zvyšování kvality života seniorů. „Vzdělávání právě v této oblasti patří k jedné z priorit, kterým se chceme věnovat i do budoucna. Proto jsme se již dříve spojili s výše uvedenými organizacemi, které pro Nadační fond Veolia obě akce jako partneři realizují,“ dodává Blanka Šrámková, manažerka programu Stále s úsměvem. V předcházejících týdnech se konaly stejné akce v Kladně a v Příbrami (pro Fit Senior Příbram, z.s. a Středisko komplexní sociální péče, p.o. Kladno).

„Naše kurzy realizované v rámci projektu Senioři komunikují procházejí v současné době – po jedenácti letech úspěšné realizace - pilotní fází. Navazují na projekt, ve kterém se senioři učili pracovat s počítačem, a který vznikl ve spolupráci s  Nadací České spořitelny. V roce 2016  jsme s radostí přivítali  dalšího významného partnera, Nadační fond Veolia. Společně jsme se pak pustili do modernizace projektu a v posledním ročníku jsme se zaměřili na chytré telefony a tablety. Za dobu trvání projektu absolvovalo kurzy 13 500 studentů – seniorů z celé České republiky,“ vysvětluje Kamila Kryštofová,  ředitelka  Nadačního fondu manželů Klausových. 

Na doporučení Nadačního fondu Veolia se na přípravě nové podoby projektu i na jeho pilotní realizaci podílí i spolek Moudrá Sovička, a zejména jeho předseda Ing. Tomáš Hubálek. Svou dosavadní „pilotní“ zkušenost hodnotí společně s Kamilou Kryštofovou  takto: „ Na podzim jsme realizovali kurzy financované Českou spořitelnou, nyní v Olomouci je to třetí kurz z celkových devíti, který zajišťujeme pro organizace podporované Nadačním fondem Veolia. Potvrzuje se, že jdeme správným směrem. Dnešní generace aktivních seniorů už mají častěji více zkušeností s moderními komunikačními technologiemi. Snaží se jít s dobou, aby udržely krok se svými dětmi, vnoučaty i s požadavky, které na nás všechny klade doba. Samozřejmě nejsou takoví všichni, ale ti, kteří mají potřebu se v této oblasti vzdělávat, si zaslouží naši pozornost a mají mít příležitost,  absolvovat naše  kurzy i navazující poradenství Hodinového ajťáka.“  

IMG_1006 IMG_1010 

IMG_1022 IMG_1017

IMG_1020 IMG_1018